Aktuelt

15.07.2019

Gassbedøving av gris

I Europa øker kritikken mot bruk av CO2-bedøving for gris. Forskere har også kommet til ulike konklusjoner. Animalia følger aktivt med på forskning og utvikling rundt bedøving av slaktedyr.

12.07.2019

Mædi påvist hos sau i Trøndelag

Det er påvist mædi i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

26.06.2019

Dette er Dyrevelferdsprogrammet for svin

Dyrevelferdsprogrammet for svin, er et program som stiller ytterligere krav til dyrevelferd enn det som ligger i lovverket i dag. 

25.06.2019

Ledig stilling: Spesialrådgiver husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen (engasjement)

Animalia søker ny medarbeider til drift og utvikling av våre husdyrkontroller og Dyrehelseportalen.

19.06.2019

NRK-film viser uakseptabelt svinehold

NRK Brennpunkts dokumentarfilm «Griseindustriens hemmeligheter» viser grove brudd på regelverket og uakseptabel håndtering av dyr. Dette tar husdyrnæringa på største alvor. Dyr skal ikke lide.