Aktuelt

30.08.2022

Fugleinfluensa - ingen portforbud

Basert på ny risikovurdering fra Veterinærinstituttet oppheves portforbudet og andre tiltak i kommuner i Rogaland. Det er per dags dato ingen portforbud i Norge.

01.07.2022

Dyrevelferdsmeldinga- må bygge på oppdatert kunnskap

Mandag 27. juni arrangerte Landbruks og matdepartementet et åpent høringsmøte som en del av arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd.

25.05.2022

Ny bok; Forvaltning av dyrevelferd i Norge: hvordan få lovverk til å virke?

Boka handler om hvordan myndighetene best kan fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Den er resultat av studier gjort innenfor rammen av forskningsprosjektet Aniwel, som er finansiert av Norges forskningsråd etter initiativ fra Mattilsynet.

13.05.2022

Status fugleinfluensa- ingen portforbud

Det ble i november 2021 for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge i to fjørfehold på Klepp i Rogaland. Ingen flere utbrudd er siden konstatert. Det har imidlertid vært mange utbrudd i Europa dette vinterhalvåret. Siste måneden har både antall utbrudd i fjørfehold og påvisninger hos villfugl gått ned. Alle portforbud i Skandinavia er nå opphevet.

29.04.2022

Status 2021: norsk dyrehelse holder seg god

Veterinærinstituttets Dyrehelserapport som oppsummerer året 2021 viser at norske landdyr generelt har en god helsestatus. Noe av grunnlaget for denne statusen er det smitteforebyggende arbeidet som gjøres av KOORIMP.

07.03.2022

Fugleinfluensa og forestående fugletrekk

Det påvises stadig fugleinfluensa hos villfugl på kontinentet og i Storbritannia. I Norge er det i vinter påvist hos villfugl fra Arendal i Agder til Karlsøy i Troms og Finnmark. Det er altså all grunn til å være føre var, nå som vårtrekkene setter i gang. Portforbudet i Rogaland, opprettet i desember 2021, gjelder fortsatt.