Aktuelt

03.03.2020

E-læringskurs om dyrehelse og smittevern

Driver du næringsretta dyrehold og trenger ny kunnskap om dyrehelse og smittevern? Animalia tilbyr et e-læringskurs for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 01.01.2020. Modulene for storfe- og sau er klare til bruk.

28.01.2020

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk i Norge

På oppdrag fra Animalia og MatPrat har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Economics i tre ulike rapporter sett på konsekvensene av et redusert kjøttforbruk i Norge.  

07.01.2020

Mer kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns

Helse og velferd hos norske verpehøner skal studeres inngående i næringens nye 4-årige innovasjonsprosjekt «Velferdshøna».

06.01.2020

Justeringer i klassifiseringssystemet for storfe

Fra mandag 6. januar 2020, oppdateres regelverket for klassifisering av storfe. Målet er å gi hvert slakt så riktig klasse som mulig, ut fra prinsippene i EUROP-systemet.

09.12.2019

Få funn av farlige E. coli- bakterier i kjøtt- og karbonadedeig

Det var som forventet få funn av sykdomsfremkallende E. coli, kalt STEC, i norskprodusert kjøtt- og karbonadedeig i Mattilsynets undersøkelse i år. Kun to av 308 prøver var positive.