Aktuelt

21.09.2021

Fortsatt svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos norske husdyr

I dag ble resultatene fra NORM-VET 2020 lagt frem av Veterinærinstituttet. Rapporten viser svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos kylling og kalkun, samt fortsatt nedgang i forbruket av antibiotika hos husdyr.

08.07.2021

Kurstilbud for veterinærer om dyrevelferdsprogrammer kommer i høst

Dyrevelferdsprogrammer er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå utvikler Animalia kurs for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer. Den første kursmodulen skal være klar i høst.

18.06.2021

Registreringer viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser

Krav til dokumentasjon er en viktig del av Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin). Allerede nå – relativt kort tid etter innføringen av dyrevelferdsprogrammet – kan vi ta ut enkelte aggregerte data for å si noe om status i de besetningene som deltar. Per 16. juni 2021 var 1743 aktive svinebesetninger registrert i Helsegrissystemet.

04.06.2021

Dyrevelferdsprogrammet for svin gir godt grunnlag for systematisk forbedringsarbeid

Dyrevelferdsprogrammet for svin er basert på en avtale mellom alle aktørene i norsk svinenæring for å sikre og dokumentere god dyrevelferd for all norsk gris. Dyrevelferdsprogrammet omfatter nå alle besetningstyper, og 99 prosent av all gris som slaktes er inkludert.

30.04.2021

Ingen funn av fotråte i fjor

For første gang siden 2008 ble det i fjor ikke avdekket noen tilfeller av fotråte hos sau.

15.03.2021

Stor interesse for digitalt småskalakurs om fjørfeproduksjon

Animalia arrangerer denne uken digitalt småskalakurs. 17 produsenter deltar. Dette er femte gang kurset arrangeres siden oppstarten i 2018.