Aktuelt

30.04.2021

Ingen funn av fotråte i fjor

For første gang siden 2008 ble det i fjor ikke avdekket noen tilfeller av fotråte hos sau.

15.03.2021

Stor interesse for digitalt småskalakurs om fjørfeproduksjon

Animalia arrangerer denne uken digitalt småskalakurs. 17 produsenter deltar. Dette er femte gang kurset arrangeres siden oppstarten i 2018.

08.03.2021

Europeisk kurs for veterinærer interessert i kjøttkontrollsystemer

I begynnelsen av februar ble det arrangert et tredagers online europeisk kurs for veterinærer som arbeider med kjøttkontrollsystemer. Animalia hadde både faglig, pedagogisk og teknisk ansvar for arrangementet.

17.02.2021

Nasjonal strategi for landdyrhelse

I april 2021 trer EUs nye dyrehelselov i kraft. Det nye regelverket - Animal Health Law – AHL, er en del av EØS-avtalen og vil derfor gjelde i Norge

08.03.2021

Klimameldinga synliggjør ikke konsekvensene av tiltak godt nok

Regjeringens klimamelding som ble lagt fram i begynnelsen av januar legger opp til en rekke direkte og indirekte tiltak knyttet til jordbruket. Men meldinga synliggjør ikke godt nok hva konsekvensene av redusert kjøttforbruk vil bety for norsk matproduksjon.