Aktuelt

27.10.2022

Her er Kjøttets tilstand 2022

Torsdag 27. oktober var det digital lansering av Kjøttets tilstand 2022 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

24.10.2022

Fugleinfluensautbrudd og portforbud i Rogaland

Fredag 21. oktober ble det konstatert et nytt utbrudd av fugleinfluensa i en slaktekylling foreldredyrflokk i Klepp kommune. Flokken er avlivet og dyreholdet er under sanering. Det er opprettet verne- og overvåkingssoner. Samtidig er det innført portforbud i femten kommuner i Rogaland.

17.10.2022

Animalia skal være med på å teste blåskjell i kyllingfôr

Prosjektet BlueMusselFeed er innvilget 11,7 millioner kr i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle blåskjell som ny fôrråvare til kylling. Hvis prosjektet lykkes kan Norge gå fra å være importør til eksportør av fôrråvarer.

28.09.2022

Newcastlesyke - nå er smittevern viktigere enn noen gang

Det er påvist Newcastle syke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland. I tillegg er det påvist Newcastle syke på ville duer i flere områder på Østlandet. Nå er det viktig at alle som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

21.09.2022

Lær om norsk kyllingproduksjon – følg et kyllinginnsett

Fra torsdag 22. september blir det mulig å følge et helt kyllinginnsett via nettsiden kyllinginfo.no. Nettsiden er en kunnskapssatsing fra Animalia, hvor vi presenterer oppdatert informasjon om norsk kyllingproduksjon.