Aktuelt

25.03.2021

Fugleinfluensa - både på Øst- og Vestlandet

Den 27. november 2020 ble fugleinfluensa for første gang påvist i Norge hos en viltlevende kortnebbgås i Rogaland. Siden er det konstatert hos flere gjess, ender, svaner og måker i Rogaland, Vestland og Agder – og nå sist, medio mars, hos kanadagjess ved Sarpsborg og i Indre Østfold.. Dette viser at smittesituasjonen fortsatt er uoversiktelig og at det er all grunn til skjerpet beredskap – ikke minst med tanke på villfuglenes vårtrekk som nå er i gang – både inn Oslofjorden og opp langs Vestlandskysten. Hele landet er nå definert som «høyrisikosone», med portforbud for utegående tamfjørfe. 

16.11.2020

Vitenskapelig dypdykk i kjøtt

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det nå på høytrykk for å identifisere nøkkelindiatorer som skal sikre bærekraftige matsystemer i fremtiden. Prosesser rundt nye bærekraftige kostråd pågår parallelt i norsk, nordisk og FN regi. Kjøtt og kjøttproduksjon får mye oppmerksomhet i dette arbeidet.

30.10.2020

Kjøttets tilstand 2020

28. oktober lanserte vi Kjøttets tilstand 2020 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

15.10.2020

Klimakalkulatoren er lansert

Landbrukets Klimakalkulator er nå lansert for svin, mjølk og korn. Dette er verktøy som skal dokumentere hvor klimasmart norsk matproduksjon er og klimagasskuttene som landbruket skal ta fremover.

10.09.2020

Brukes stadig mindre antibiotika til behandling av dyr

I dag ble årets NORM-VET rapport lagt fram. Rapporten viser at det brukes stadig mindre antibiotika i behandlingen av dyr, og det er få funn av resistente bakterier i dyr og mat.