Aktuelt

25.04.2024

Dyrehelserapporten: Det står veldig bra til med helsen til norske dyr

Torsdag 25. april 2024 overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. Dyrehelserapporten for 2023 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr. 

22.04.2024

Ny leder for kommunikasjon, fagformidling og samfunnskontakt i Animalia

Marianne Vangsøy er ansatt som kommunikasjons- og fagformidlingssjef i Animalia AS. Marianne etterfølger Helga Odden som går av med pensjon til sommeren.

19.04.2024

Live oppdatering av årets lamming

Lammingssesongen er i gang, og nedenfor kan du følge innrapportering av data fra Sauekontrollen (nesten) live. Dataene oppdateres hver fjerde time.

22.03.2024

Hold katter og fugler ute av driftsbygningen

Grunnet økning i antallet påviste tilfeller av Salmonella blant katter er det viktig å beskytte husdyra mot potensiell smitte og sjukdom. 

08.03.2024

Fire år uten MRSA-funn i norske svinebesetninger

I 2014 innførte Norge en strategi for å hindre smitte av MRSA i norske svinehold. Norske svinebesetninger har strenge smittevernregler og gode rutiner. Fire år uten funn av MRSA i Mattilsynets overvåkningsprogram viser at systemet fungerer.

04.03.2024

Ny doktorgrad om klassifisering av slakt

Andrew Heggli disputerte ved NMBU 1. mars. Han har skrevet doktorgrad om klassifisering av slakt.