Aktuelt

24.01.2024

Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak.   

18.01.2024

Rådslag om revidering av norske kostråd

Helsedirektoratet er i gang med å revidere de norske kostrådene. Som del av arbeidet inviterte de 18. januar vi til et rådslag hvor interessenter kan komme med innspill om hva de mener er viktig når arbeidet med å formulere rådene starter.

15.12.2023

Økning i trekk ved levering av skitne slaktedyr

Fra 1. januar 2024 har styret i Animalia besluttet å øke trekket for å levere skitne slaktedyr og sau som ikke skal klippes. Trekksatsene har ikke vært endret siden 2013.

04.12.2023

Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

I desember fikk de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

10.11.2023

Utbrudd av ringorm i Trøndelag

Det er et større utbrudd av ringorm i Trøndelag og storfenæringa har satt i verk egne tiltak for å begrense smittespredning.

03.11.2023

Her er Kjøttets tilstand 2023

Torsdag 2. november var det lansering av Kjøttets tilstand 2023 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.