Aktuelt

21.01.2019

Hvordan skal vi produsere nok mat til en voksende befolkning?

En overordnet global utfordring er å produsere mat til en voksende befolkning på en bærekraftig måte. Husdyr produserer mat og utnytter naturressurser, men bidrar også til utslipp av klimagasser. Så hvilken plass skal husdyrene ha i matproduksjonssystemet – nasjonalt og globalt?

17.01.2019

EAT- Lancet rapporten - liten overføringsverdi for norske forhold

EAT-Lancet-kommisjonen presenterte i natt sin rapport som har til hensikt å definere et sunt og bærekraftig kosthold. Det har vært knyttet stor spenning til hvilke løsninger rapporten presenterer på disse svært sammensatte problemstillingene.

03.01.2019

Objektiv klassifisering av storfe

7. januar 2019 innføres et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen vil være at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

20.12.2018

Alle produksjoner bør ha et dyrevelferdsprogram

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, har vært en ivrig talsperson for dyrevelferdsprogrammer. Han er selv husdyrprodusent med flere produksjonsformer på gården sin i Trøndelag og har praktisk erfaring fra implementeringen av det første programmet som ble introdusert for slaktekylling i 2013.

20.12.2018

Hva er et dyrevelferdsprogram?

Et dyrevelferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger.

12.12.2018

God framdrift i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris

78% av de største besetningene er nå inkludert i Helsegris. 63% av alle besetninger som leverer mer enn 50 griser pr. år er nå inkludert og målt i andel slaktede griser er total oppslutning per 12. desember 72%.