Aktuelt

08.10.2018

Klimagassutslippene må reduseres

Mandag 8. oktober la FNs klimapanel fram en rapport som viser at det er stor forskjell mellom 1,5 og 2 graders oppvarming. 2 graders oppvarming gir vesentlig høyere risiko for konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader.

17.09.2018

Antibiotikabruk - målretta tiltak har effekt

Forbruket av antibiotika hos norske husdyr er redusert og forekomsten av resistens er lav. Det kommer som resultat av langsiktig arbeid for god dyrehelse og riktig bruk av antibiotika.

23.08.2018

Veiledere for kjøpere og importører av grovfôr

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer. Det er også laget en veileder for importører.

22.08.2018

Kjøttindustrien inn i fremtiden – Kjøttfagdagen

19. september arrangerer Nofima og Animalia årets utgave av Kjøttfagdagen.

23.07.2018

Tørke gir fare for forgiftninger på utmarksbeite

Både sau og storfe kan bli rammet av forgiftninger på utmarksbeite. De tre mest aktuelle plantene er Rome, Selsnepe og Landøyda.