Aktuelt

06.09.2022

Fortsatt lite antibiotikaresistens i norsk dyrehold

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrpopulasjon er fortsatt lav, viser rapport fra NORM-Vet 2021.

06.09.2022

Ledig stilling: Spennende jobb som fagsjef

Vi søker veterinær til å lede våre spisskompetente medarbeidere i helsetjenesten for fjørfe og svin og ha det daglige ansvaret for KOORIMP

05.09.2022

Endringer i Norsk ullstandard

Landbruksdirektoratet og Animalia, har med innspill fra Norilia, Fatland og industriaktører vedtatt ny Norsk ullstandard, gjeldende fra 1. september 2022.

02.09.2022

Animalias innspill til regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen sier regjeringen at de vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. 

30.08.2022

Fugleinfluensa - ingen portforbud

Basert på ny risikovurdering fra Veterinærinstituttet oppheves portforbudet og andre tiltak i kommuner i Rogaland. Det er per dags dato ingen portforbud i Norge.