Hva leter du etter?

Aktuelt


23.10.2018

Effektivt smittevern – en forutsetning for god dyrehelse

Norge har en dyrehelsestatus som er unik i internasjonal sammenheng. Vi kontrollerer og sanerer smittsomme sjukdommer andre land har gitt opp å bekjempe. Å bevare denne situasjonen krever kontinuerlig innsats. Effektive smittevernrutiner i alle ledd i husdyrproduksjonen er helt avgjørende.

17.10.2018

Nedgang i antibiotikabruken i Europa

I sin siste rapport fremhever European Medicines Agency (EMA) at salget av antibiotika til matproduserende dyr er redusert i hele EU, med noen unntak.

08.10.2018

Klimagassutslippene må reduseres

Mandag 8. oktober la FNs klimapanel fram en rapport som viser at det er stor forskjell mellom 1,5 og 2 graders oppvarming. 2 graders oppvarming gir vesentlig høyere risiko for konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader.

17.09.2018

Antibiotikabruk - målretta tiltak har effekt

Forbruket av antibiotika hos norske husdyr er redusert og forekomsten av resistens er lav. Det kommer som resultat av langsiktig arbeid for god dyrehelse og riktig bruk av antibiotika.