Aktuelt

07.04.2017

Høy risiko ved import av storfe

På bestilling fra Koorimp har Veterinærinstituttet vurdert risiko ved import av levende storfe. I rapporten konkluderer de med at risikoen for introduksjon av paratuberkulose er stor ved import av levende storfe fra Danmark, Nederland, Frankrike, Canada eller New Zealand. Dette gjelder selv om Koorimps tilleggskrav er oppfylt, og at dyra testes i importisolat i Norge.

11.11.2016

Sammenligning av E. coli analysemetoder

SimPlate er en enzymatisk hurtigmetode for analyse av E. coli. I forsøk ga SimPlate samme resultater som både petrifilm og dyrking på skål med NMKL125. Metoden er enkel og krever lite utstyr og fagkunnskaper. SimPlate kan anbefales for slakterier.

31.10.2016

Mat er god klimapolitikk

Når foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for klimagassutslipp i 2015 viser at olje og gass, industri og transport står for drøye 81 prosent av utslippene i Norge mot landbrukets 8,7 prosent, er det meningsløst å prøve å gjøre kjøttproduksjon til den store miljøsynderen slik klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjør. Det viktigste klimatiltaket i norsk jordbruk er heller ikke å redusere produksjonen av kjøtt fra drøvtyggere.

31.10.2016

Dyrehelsa- verdt å beskytte

Den norske dyrehelsa utfordres av sentrale trekk ved tiden vi lever i. Vi importerer mange produkter, vi reiser mye og vi bruker utenlandsk arbeidskraft i husdyrnæringen. Alt dette øker risikoen for at husdyra våre blir utsatt for smittsomme sykdommer. Smittevernet er viktigere enn noen gang.

23.08.2017

RFID- merking av storfe fra 1. januar 2017

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk - ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.

04.05.2017

Fortsatt nedgang i forekomst av resistente bakterier hos fjørfe

Etter to år med en offensiv handlingsplan mot resistente bakterier hos fjørfe, er forekomst av ESBL-bærende E. coli nesten halvert i forhold til 2014.