Aktuelt

23.10.2023

Fugleinfluensa – Nå er smittevern ekstra viktig

Smittevern er alltid viktig. Likevel, i forbindelse med høsttrekket oppfordrer Mattilsynet nå alle om å ha et ekstra fokus på smittevern og hygienerutiner, være årvåkne og ha lav terskel for varsling ved produksjonsavvik eller sjukdomstegn i egne besetninger. 

02.10.2023

Ny administrerende direktør i Animalia

Edel-Anita Westhagen har i dag første dag som ny administrerende direktør i Animalia. Hun etterfølger Tor Arne Ruud som går av med pensjon ved nyttår.

21.09.2023

Felles innspill til arbeidet med ny dyrevelferdsmelding

Et felles innspill fra Animalia, KLF og Nortura er sendt inn til Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny dyrevelferdsmelding. Innspillet omhandler generelle tiltak som kompetanse og veterinærdekning i tillegg til dyrevelferdstiltak i de enkelte husdyrproduksjonene.

25.09.2023

40 år med utviklingsarbeid for kjøtt- og eggnæringen

Det har skjedd en stor utvikling i kjøtt- og fjørfænæringen gjennom de siste 40 årene, sier avtroppende direktør i Animalia, Tor Arne Ruud. Han vil trekke fram noen områder som har hatt særlig stor betydning - fra digitale systemer, ny slakteteknologi og robotisering til større vektlegging av dyrehelse, dyrevelferd, bærekraft, kjøttets plass i kostholdet og kunnskapsutvikling

19.09.2023

NORM-VET 2022: Fortsatt nedgang i antibiotikabruken til landdyr

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold har aldri vært lavere enn i 2022, og det er lite resistens i bakterier fra mat og dyr.

13.09.2023

Første tilfelle av afrikansk svinepest påvist i Sverige

For første gang er det påvist afrikansk svinepest i Sverige. Fra 25. august er flere døde villsvin funnet i Fagersta kommune i Västmanlands län. Ett av disse villsvinene har nå fått påvist viruset.