Aktuelt

21.09.2023

Felles innspill til arbeidet med ny dyrevelferdsmelding

Et felles innspill fra Animalia, KLF og Nortura er sendt inn til Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny dyrevelferdsmelding. Innspillet omhandler generelle tiltak som kompetanse og veterinærdekning i tillegg til dyrevelferdstiltak i de enkelte husdyrproduksjonene.

25.09.2023

40 år med utviklingsarbeid for kjøtt- og eggnæringen

Det har skjedd en stor utvikling i kjøtt- og fjørfænæringen gjennom de siste 40 årene, sier avtroppende direktør i Animalia, Tor Arne Ruud. Han vil trekke fram noen områder som har hatt særlig stor betydning - fra digitale systemer, ny slakteteknologi og robotisering til større vektlegging av dyrehelse, dyrevelferd, bærekraft, kjøttets plass i kostholdet og kunnskapsutvikling

19.09.2023

NORM-VET 2022: Fortsatt nedgang i antibiotikabruken til landdyr

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold har aldri vært lavere enn i 2022, og det er lite resistens i bakterier fra mat og dyr.

13.09.2023

Første tilfelle av afrikansk svinepest påvist i Sverige

For første gang er det påvist afrikansk svinepest i Sverige. Fra 25. august er flere døde villsvin funnet i Fagersta kommune i Västmanlands län. Ett av disse villsvinene har nå fått påvist viruset.

30.08.2023

Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom

Her er informasjon om forskjellige fôr-relaterte utfordringer i kjølvannet av ekstremværet «Hans». I tillegg til forurensing av fôret, fører flommen også til redusert mengde grovfôr og redusert kvalitet på fôret flere steder. Artikkelen er skrevet av Animalia i samarbeid med Veterinærinstituttet og med bidrag fra Nortura, TINE og Felleskjøpet.

09.08.2023

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet, og Mattilsynet og Helsetjenesten oppfordrer til godt smittevern for å beskytte egne fugler mot smitte.