Aktuelt

02.06.2020

Engasjerende om virus, zoonoser og husdyrproduksjon

Animalia og MatPrat arrangerte 28.mai et fagseminar om virus, zoonoser og husdyrproduksjon og hvordan dyrehold påvirker utvikling og spredning av virus og pandemier.

26.05.2020

Lær mer om zoonoser og husdyrproduksjon

Koronapandemien har reist en rekke spørsmål knyttet hvordan nye virus oppstår. 

05.05.2020

Klimakur 2030 vil bidra til mindre mat og svekket selvforsyning

I januar i år lanserte Miljødirektoratet rapporten «Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030». Et samlet norsk landbruk stiller seg bak et av hovedmålene i rapporten om å redusere klimagassutslipp i jordbruket. Kjøtt- og eggbransjen er imidlertid opptatt av at utslippsreduksjonen må være bærekraftig og ikke gå på bekostning av norsk matsikkerhet og selvforsyning.

03.04.2020

Effektiv e-læring og digitale muligheter

Animalia har de siste årene satset på digital tilrettelegging av kurs og opplæring. Dermed kan vi bidra til fleksibel og målrettet opplæring der det er behov i bransjen også i denne spesielle koronasituasjonen.

02.04.2020

Dyrevelferden skal ivaretas – også nå

Å arbeide for god dyrevelferd har svært høy prioritet i husdyrnæringa. Det arbeidet er ikke mindre viktig nå når koronaviruset preger hverdagen vår.