Aktuelt

01.11.2022

Slik var kjøttforbruket i fjor

Kjøttforbruket har gått ned de siste årene, men fra 2020 til 2021 var det en samlet økning på 6 prosent. I 2021 var forbruket på 54,9 kg per person, noe som er en oppgang på 3,1 kg fra 2020.

27.10.2022

Her er Kjøttets tilstand 2022

Torsdag 27. oktober var det digital lansering av Kjøttets tilstand 2022 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

24.10.2022

Fugleinfluensautbrudd og portforbud i Rogaland

Fredag 21. oktober ble det konstatert et nytt utbrudd av fugleinfluensa i en slaktekylling foreldredyrflokk i Klepp kommune. Flokken er avlivet og dyreholdet er under sanering. Det er opprettet verne- og overvåkingssoner. Samtidig er det innført portforbud i femten kommuner i Rogaland.

17.10.2022

Animalia skal være med på å teste blåskjell i kyllingfôr

Prosjektet BlueMusselFeed er innvilget 11,7 millioner kr i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle blåskjell som ny fôrråvare til kylling. Hvis prosjektet lykkes kan Norge gå fra å være importør til eksportør av fôrråvarer.

28.09.2022

Newcastlesyke - nå er smittevern viktigere enn noen gang

Det er påvist Newcastle syke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland. I tillegg er det påvist Newcastle syke på ville duer i flere områder på Østlandet. Nå er det viktig at alle som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

21.09.2022

Lær om norsk kyllingproduksjon – følg et kyllinginnsett

Fra torsdag 22. september blir det mulig å følge et helt kyllinginnsett via nettsiden kyllinginfo.no. Nettsiden er en kunnskapssatsing fra Animalia, hvor vi presenterer oppdatert informasjon om norsk kyllingproduksjon.