Aktuelt

21.09.2021

Fortsatt svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos norske husdyr

I dag ble resultatene fra NORM-VET 2020 lagt frem av Veterinærinstituttet. Rapporten viser svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos kylling og kalkun, samt fortsatt nedgang i forbruket av antibiotika hos husdyr.

08.07.2021

Kurstilbud for veterinærer om dyrevelferdsprogrammer kommer i høst

Dyrevelferdsprogrammer er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå utvikler Animalia kurs for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer. Den første kursmodulen skal være klar i høst.

18.06.2021

Registreringer viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser

Krav til dokumentasjon er en viktig del av Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin). Allerede nå – relativt kort tid etter innføringen av dyrevelferdsprogrammet – kan vi ta ut enkelte aggregerte data for å si noe om status i de besetningene som deltar. Per 16. juni 2021 var 1743 aktive svinebesetninger registrert i Helsegrissystemet.

04.06.2021

Dyrevelferdsprogrammet for svin gir godt grunnlag for systematisk forbedringsarbeid

Dyrevelferdsprogrammet for svin er basert på en avtale mellom alle aktørene i norsk svinenæring for å sikre og dokumentere god dyrevelferd for all norsk gris. Dyrevelferdsprogrammet omfatter nå alle besetningstyper, og 99 prosent av all gris som slaktes er inkludert.

30.04.2021

Ingen funn av fotråte i fjor

For første gang siden 2008 ble det i fjor ikke avdekket noen tilfeller av fotråte hos sau.