Aktuelt

05.09.2022

Endringer i Norsk ullstandard

Landbruksdirektoratet og Animalia, har med innspill fra Norilia, Fatland og industriaktører vedtatt ny Norsk ullstandard, gjeldende fra 1. september 2022.

02.09.2022

Animalias innspill til regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen sier regjeringen at de vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. 

30.08.2022

Fugleinfluensa - ingen portforbud

Basert på ny risikovurdering fra Veterinærinstituttet oppheves portforbudet og andre tiltak i kommuner i Rogaland. Det er per dags dato ingen portforbud i Norge.

01.07.2022

Dyrevelferdsmeldinga- må bygge på oppdatert kunnskap

Mandag 27. juni arrangerte Landbruks og matdepartementet et åpent høringsmøte som en del av arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd.

25.05.2022

Ny bok; Forvaltning av dyrevelferd i Norge: hvordan få lovverk til å virke?

Boka handler om hvordan myndighetene best kan fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Den er resultat av studier gjort innenfor rammen av forskningsprosjektet Aniwel, som er finansiert av Norges forskningsråd etter initiativ fra Mattilsynet.

13.05.2022

Status fugleinfluensa- ingen portforbud

Det ble i november 2021 for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge i to fjørfehold på Klepp i Rogaland. Ingen flere utbrudd er siden konstatert. Det har imidlertid vært mange utbrudd i Europa dette vinterhalvåret. Siste måneden har både antall utbrudd i fjørfehold og påvisninger hos villfugl gått ned. Alle portforbud i Skandinavia er nå opphevet.