Organisasjon

Animalia hadde 70 ansatte ved inngangen til 2019, 37 kvinner og 33 menn. Gjennomsnittsalderen er 46 år.

Medarbeiderne har høy faglig kompetanse innen husdyrfag, veterinærfag, næringsmiddelteknologi, kjøttfag, matfag, ernæringsfag, systemutvikling, økonomi, ledelse, informasjonsteknologi og kommunikasjon. 20 av medarbeiderne har doktorgrad og 1 er lærling.