Dyrevelferdsprogram for slaktegris er innført

En samlet kjøttbransje vedtok i januar 2018 et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det viktigste tiltaket i programmet er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Fotograf : Animalia/ Audun Flåtten

Pr. 1.1.2019 var 86 prosent av det totale antallet slaktegris innlemmet i Helsegris – et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Helsegris oppfyller dyrevelferdsprogrammets krav til rapportering og dokumentasjon. I løpet av 2019 skal også kombinert- og smågrisprodusenter inkluderes i programmet.

Viktige veterinærbesøk

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.
Størrelsen på produksjonen avgjør hvor mange veterinærbesøk produsentene skal ha i året. Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom besetningen og se på dyra og rutinene. Ved hjelp av Helsegris skal de dokumentere status for dyrevelferden i besetningen. Godkjent Helsegrisstatus oppfyller også kravene i KSL-svin.
En gang i året skal veterinær og produsent ha en mer omfattende gjennomgang av besetningen om f.eks. smittebeskyttelse, miljø og driftsforhold i tillegg til helse og velferd.
Produsenten har selv ansvar for å utbedre forhold som blir påpekt gjennom disse besøkene. Dersom kravene i dyrevelferdsprogrammet ikke blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret.

Nytt kurstilbud

For å bidra til økt kunnskap og god praksis i fjøset er Animalia i tett samarbeid med svinenæringa i ferd med å utvikle et kurs om dyrevelferd hos gris for dyreholdere og røktere. Kursdeltakerne vil blant annet få enkle verktøy og metoder for å observere dyra, opplæring i grisens normale atferd og oppfølging av sjuke og skadde dyr. Kurset vil bli ferdig våren 2019.

Se også