Klynge for automasjon i matproduksjonen

Animalia tok i 2018 initiativ til å etablere en klynge for automasjon i matproduksjonen.

Bilde fra forskningsprosjektet Meat 2.0 som illustrerer hvordan fremtidens slakterier vil se ut.

Det er et stort behov for kunnskap og nettverk i kjøttbransjen, og Norge har mulighet for å utvikle løsninger for mindre skala med betydelig internasjonal interesse.

Klyngen AutoMEATe skal arbeide for bærekraftig matproduksjon med optimal teknologi. Medlemmer av AutoMEATe skal gjensidig inspirere og legge til rette for samarbeid, strategisk utvikling og forskning, salg og eksport, redusere risiko forbundet med automasjon og legge til rette for suksessrik integrasjon av systemer og løsninger.

– AutoMEATe er en møteplass for bedrifter, levrandører, forskere og andre som er interessert i automasjon i matproduksjon, sier Ole Alvseike, fagdirektør i Animalia.