Kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BCoV

Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.

Prosjektleder i Animalia, Harald Holm forteller om kontrollprogrammet

Fotograf

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV  vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker. De viktigste smitteveiene er livdyr og «fjøsvandrere» som dyrleger, inseminører, dyretransportører og naboen.

Virusene har vi hatt i Norge i mange år. Ved å la virus fortsette å spre seg relativt fritt i norsk storfepopulasjon vil minst 500 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Ved kontrollprogrammets start i 2016 ble det beregnet at sykdommene kostet norsk storfenæring mer enn 100 millioner i året.