La oss snakke om kjøtt

I november 2018 inviterte Animalia og MatPrat til åpen dialog og diskusjon om kjøtt og husdyrproduksjon i Norge.

Under titlen «La oss snakke om kjøtt» var hensikten å legge til rette for at ulike stemmer i debatten kunne møtes til faglig og faktabasert diskusjon med et lydhørt og engasjert publikum. 

Arrangementet på Kulturhuset i Oslo samlet unge, engasjerte folk, representanter for ulike organisasjoner og myndigheter. Programmet favnet innlegg og diskusjon rundt både dyrevelferd, klima/bærekraft og helse.

Tilbakemeldingene fra deltakerne tydet på at arrangementet fylte et behov og fullt hus på en lørdag i november inspirerte til å videreutvikle konseptet. I forbindelse med festivalen by:Larm 2019 ble det derfor igjen invitert å snakke om kjøtt – denne gangen med et litt snevrere tema; Matproduksjon, og hvordan det påvirker klimaet.

Et knippe personer med ulikt ståsted snakket om kjøtt og bærekraft fra festivalscenen. Kjøtt er opplagt et tema som engasjerer mange. Animalia og MatPrat fortsetter å invitere til åpne samtaler også i framtiden.