Norsk husdyrproduksjons omdømme

I samfunnsdebatten kobles kjøtt- og eggbransjens omdømme ofte til mulige negative helseeffekter av et høyt forbruk, en lite bærekraftig og klimamessig ugunstig måte å produsere mat på og en husdyrproduksjon som ikke tar høyde for forbrukernes forventninger til dyrevelferd.

Administrerende direktør, Tor Arne Ruud forteller om utviklingen av omdømmet til norsk husdyrproduksjon.

Fotograf Animalia

Bildet som tegnes av norsk husdyrproduksjon i samfunnsdebatten er tidvis unyansert og i noen tilfeller feil. Ofte bunner påstander i et svakt kunnskapsgrunnlag. Animalia prioriterte derfor kunnskapsgenerering på disse omdømmekritiske områdene høyt i 2018.

Å nå ut med kunnskap innenfor temaene bærekraft, helse og dyrevelferd er svært utfordrende siden det krever kommunikasjon med en folkeopinion som påvirkes av følelsesbasert informasjon fra ulike hold.