Vekst for husdyrkontrollene

Husdyrprodusentene har blitt mer bevisst hvor stor verdi dokumentasjon, planlegging og produksjonsstyring har for effektiv drift.

Animalias husdyrkontroller får stadig større oppslutning. Både storfekjøttkontrollen og Sauekontrollen opplevde kraftig medlemsvekst i 2018. Kontrollene utvikler ny funksjonalitet og digitale rådgivningstjenester fortløpende i tett samspill med medlemmene.