Bærekraftig norsk kosthold

I 2019 ble fagområdene Ernæring og Bærekraft, miljø og klima slått sammen i Animalia. Dette ble blant annet gjort med utgangspunkt i at et sentralt element i en bærekraftig matproduksjon er hvor mye vi selv kan produsere av mat som er ernæringsmessig god for alle, samtidig som den er basert og tilpasset det norske ressursgrunnlaget.

Et bærekraftig norsk kosthold fordrer at vi kan spise i tråd med kostrådene, slik at de fleste av oss dekker sine næringsbehov med norskproduserte matvarer. Kjøtt, meieriprodukter og egg er næringsrike matvarer som kan produseres over hele landet, og innebærer en produksjon som er mindre sårbar for klimaendringer. Produksjonen av korn, planteprotein, grønnsaker og frukt påvirkes av klimaendringene i større grad, i tillegg til at det er begrensninger for hvor disse kan dyrkes. Selvforsyningsgraden på korn varierer mellom 50-80 %, først og fremst på grunn av variasjoner i været fra år til år. Å spise grønnsaker, frukt og bær er sunt, men i Norge er inntaket for lavt, i tillegg til at 75% av varene er importert. Dette er ikke bærekraftig.

På energibasis utgjør kjøtt og melk 70% av Norges landbaserte matproduksjon. Animalske matvarer er derfor svært viktige for selvforsyningsgraden, samtidig som husdyrhold kan ivareta faktorer som både biologisk mangfold, ressursutnyttelse og arbeidsplasser. Det å opprettholde norsk husdyrproduksjon er en viktig del av et norsk bærekraftig kosthold, med fôr basert på norske råvarer. Hvis husdyrproduksjonen i Norge går ned, går også selvforsyningsgraden ned.

Norsk selvforsyningsgrad

I Norge har vi i dag gjort oss helt avhengig av å importere mat, og selvforsyningsgraden er i underkant av 50%. Det vil si at omtrent halvparten av de matvarene vi spiser, ikke er produsert i Norge. Dette er blant annet et resultat av at vi etterspør produkter som ikke kan produseres her, samtidig som importreglene har blitt endret over tid. I 2018 importerte vi nesten 500 000 tonn frukt, grønnsaker og bær og hele 30 000 tonn poteter til Norge. Samtidig kaster vi tonnevis med spiselig frukt, grønt og poteter i Norge som ikke møter markedets standarder.

Kostholdet må avspeile hva som kan dyrkes lokalt og regionalt. Legges det til grunn kan et bærekraftig, sunt norsk kosthold bygge på følgende hovedprinsipper:

  • Mer norsk korn
  • Tradisjonelt matkorn med bakekvalitet, som hvete og rug, og flere matvarer basert på bygg og havre
  • Mer norske grønnsaker, poteter, frukt og bær
  • Et økt forbruk med basis i de vekstene vi har gode forutsetninger for å dyrke, vil redusere behovet for import
  • Økt forbruk av norske belg- og oljevekster
  • Utnytte optimalt de begrensede naturlige mulighetene vi har for disse planteproduksjonene.
  • Økt forbruk av villfisk.
  • En stabil husdyrproduksjon basert på at norske fôr- og beiteressurser skal utnyttes bærekraftig.

Les mer om bærekraftig norsk kosthold i Kjøttets tilstand 2019