Utviklingen av objektive klassifiseringsmetoder fortsatte i 2020

2020 har vært et «annerledesår» for ansatte som jobber med klassifisering. De er vant til en utadvendt virksomhet rettet mot slakteriene. 12. mars ble klassifiseringskonsulentene stengt ute fra slakteriene på grunn av koronasituasjonen.

Lengden på storfeslaktet måles med laser fra første torntapp til punktet hvor slaktekroken går gjennom bakbeinet for å fastsette klasse.

– Til tross for de utfordringene koronasituasjonen har skapt, har mye av tilsynsaktiviteten fungert som normalt ikke minst på grunn av en unik bildedatabase over alle storfe og generelt klassifiseringsdata om alle slakt, sier Morten Røe, fagsjef klassifisering. – Vi har også hatt et tett og godt samarbeid med anleggene, og med strenge smitteverntiltak har vi kunnet gjennomføre kritiske besøk. Planlagte felleskurs ble omgjort til lokale kurs per slakteri. Kontrollene på småfe ble i stor grad gjennomført etter planen, forteller Røe. 

Utviklingen i retning av mer objektive klassifiseringsmetoder fortsatte i 2020. I MeatCrafter-prosjektet som utvikler en bildebasert, automatisk klassifisering av lam ble slaktelinjer bygget om for å sikre konstant hastighet forbi de nye måleinstrumentene. Lengdemålingssystemet for storfe ble justert noe etter et års drift og et helautomatisk klassifiseringsinstrument for gris ble testet ut og godkjent for bruk i Norge. Animalias første nærings-PhD-prosjekt kalt OBKLAS ble også startet opp i 2020. Målet med dette prosjektet er å utvikle og forbedre objektive klassifiseringsmetoder for gris, sau og storfe.

Det ble slaktet litt over 295 000 storfe, dette er 9 000 færre enn i 2019. Middel slaktevekt har gått opp med 5 kg til 289 kg, dette er ny vektrekord. Økning i slaktevekt gjør at både middel klasse og fettgruppe øker. 

Det er slaktet 1,5 millioner slaktegris, 50 000 færre enn i 2019 og 120 000 færre enn i 2018. Markedet for svinekjøtt fikk en positiv endring i løpet av året, og mot slutten av året har slakteriene stimulert til økte slaktevekter. Middel slaktevekt ble 81,9 kg, hvilket er ny vektrekord i Norge. Middel kjøttprosent ble 60,9, det høyeste nivået på 7 år. Mot slutten av året hadde vi så høye middelvekter som vi noen gang har hatt, opp mot 85 kg. Normalt blir slaktene fetere med høyere vekter, og det har også skjedd her, men det ser ut som slaktenes kjøtt% gikk mindre ned enn det som har vært normalt de siste årene.

Det er slaktet vel 1,2 millioner lam i fjor. Det er 15 000 flere enn i 2019. Markedsbalansen har bedret seg. Slaktingen av voksen sau har hatt omtrent samme prosentvise økning. Dette er likevel et lavt antall slakt sett over tid, som bekrefter at den synkende produksjonen vi har sett, har fortsatt i 2020. Middel slaktevekt for lam ble 18,7 kg, et svært høyt resultat. Kun i 2014 og 2015 har vi hatt høyere middelvekt. 2020 var et godt år for lammeproduksjonen i hele Norge.

Se også: