Fagformidling og samfunn

Animalia har ambisjon om å være den mest relevante og troverdige kilden for fagkunnskap og den foretrukne leverandøren av fagformidlingsaktiviteter og -tjenester innenfor Animalias kjerneområder.

Hør fagsjef i Animalia, Tone Yvonne Sundhagen fortelle om Animalias visjon for kurs og opplæring (trykk imidt i bilde for å starte videoen)

Fotograf

– Konservert kunnskap har liten verdi. Animalia har jobbet bevisst over flere år med å utvikle en klar strategi og plan for hvordan vår kunnskap skal deles og formidles til de som etterspør den og i en form som er tilpasset deres behov, sier Helga Odden, kommunikasjons- og fagformidlingssjef. Digitalisering og økt bruk av visuelle virkemidler som film og animasjoner bidrar både til et tydeligere budskap og mer effektiv deling og spredning av kunnskap, sier Odden.

I 2021 tar forformidlingsaktiviteten seg opp igjen i forhold til en liten nedgang i 2020 som følge av pandemien. Undervisning ved universitet og høgskoler og formidlingsaktiviteter relatert til samfunnstemaene hadde størst økning. Produksjon av vitenskapelige artikler er stabil. Det samme gjelder artikler til fagmagasinet Go’mørning. Nyhetsbrev er effektive videreformidlingskanaler og stadig flere fagområder tilbyr dette. I undersøkelser og evalueringer signaliserer kunder og andre interessenter at Animalia er en attraktive samarbeidsparter og leverer gode og nytte tjenester.

Kurs- og opplæringstjenester øker og teller ved utgangen av 2021 hele 38 kurs- og opplæringsaktiviter. Antall kursdeltakere er stabilt og var 11679 i 2021. Hovedtyngden av kursene retter seg mot produsenter og slakterier. Mange av kursene ble oppgradert både med nytt innhold og flere språkversjoner i 2021.

Veterinærer med produksjonsdyrpraksis er ny målgruppe. Første modul av et utdanningsopplegg for veterinærer relatert til dyrevelferdsprogrammene ble lansert i 2021. Modul 2 og 3 kommer i 2022. Systematiske tilbakemeldinger fra kursdeltakere og oppdragsgivere ad læringsutbytte, kursinnhold, kundeforventninger, effekt av læring går inn i det løpende forbedringsarbeidet. Trenden i tilbakemeldinger fra kursdeltakere er positiv. Oppdragsgivere og viktige storkunder mener at Animalia scorer høyt på nytteverdi og relevans for bransjen.

Se også: