Året som gikk 2021


I likhet med resten av samfunnet ble også Animalia i 2021 betydelig påvirket av koronasituasjonen. Reiseaktiviteten ble sterkt begrenset, og utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og web-baserte seminarer og andre møteplasser preget den nye jobbhverdagen. Til tross for disse endringene arbeidet vi gjennom hele året for å bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Animalias virksomhet styrker bærekraft og langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.