Organisasjon

Animalia hadde 72 ansatte ved inngangen til 2021, 36 kvinner og 36 menn. Gjennomsnittsalderen er 46,7 år.

Medarbeiderne har høy faglig kompetanse innen husdyrfag, veterinærfag, næringsmiddelteknologi, kjøttfag, matfag, ernæringsfag, systemutvikling, økonomi, ledelse, informasjonsteknologi og kommunikasjon. 20 av medarbeiderne har doktorgrad.