Kvalitet og foredling

Animalia deltar i flere forskningsprosjekter knyttet til kjøttkvalitet, hvor forsøk og datainnhenting på produksjonsanleggene er en vesentlig faktor. Et arbeid som også i fjor ble preget av pandemi og strenge restriksjoner.

Forsøk i Animalias pilotanlegg i forbindelse med forsøket «EG! Kvalitetsavvik i skinke»

– Selv om vi i perioder har blitt forhindret i arbeide sammen fysisk har det vært stor forskningsaktivitet innenfor kjøttkvalitet og automatisering. Vi har gjort alt i fra å teste robotkniver til å kartlegge gener i norsk storfepopulasjon forteller, Torunn T. Håseth, fagdirektør kvalitet og foredling.

På oppdrag fra en bredt bransjesammensatt arbeidsgruppe startet Animalia i 2021 et pilotprosjekt på å kartlegge omfanget av gener som gir dobbeltmusklatur hos storfe og etablere systemer for å avdekke denne type genetikk. Prosjektet fortsetter ut året, med nye prøveuttak senere i 2022.

I EU-prosjektet RoBUTCHER er Animalia en viktig bidragsyter i mange av arbeidspakkene. I tillegg til å lede en arbeidspakke innen kommunikasjon og IPR, bidrar vi med ekspertise innen slakte- og skjærekunnskap, hygiene og kjøtt- teknologi. I løpet av året vil roboten flyttes fra NMBU på Ås til et testanlegg i Tyskland. Prosjektet skal være ferdigstilt innen neste sommer.

Kvalitetsavvik i skinke skaper bekymringer i kjøttbransjen. I forskningsprosjektet «EG! Kvalitetsavvik i skinke» vurderes mulige årsaksfaktorer, blant annet hvordan nedkjøling kan påvirke kvalitetsavvik enten i negativ eller positiv retning. I prosjektet «EG! Kvalitetsavvik i skinke» har vi sett at typiske symptomer på kvalitetsavvik i råvaren er lav slutt-pH, blek farge, oppløst muskelstruktur, redusert fasthet og økt drypptap. Det er fortsatt uklart hvordan disse kvalitetsavvikene oppstår, men prosjektet ser det som sannsynlig at flere ulike faktorer ligger bak.

På Animalias pilotanlegg for skjæring sto slakt- og kjøttkvalitet sentralt også i 2021. Råne er skåret for måling av kjøttkvalitetsparametre, til bruk i avlsarbeid. Både gris, storfe og lam ble skåret nøyaktig ned etter bestemte skjæremønstre, og registreringer av vekt på stykninger, fettprosent i sorteringer og ulike kvalitetsparametre målt og registrert, som grunnlag for Totalmarkeds priskalkyler og for gris som grunnlag for klassifiseringsligninger.

Les mer om: