Klassifisering

I 2022 er det 90 år siden siden det første vedtaket om klassifisering ble gjort i Norge. Tiltross for alderen så er det en vital 90-åring som stadig endrer seg i takt med tiden. 

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

– Viktigste begivenhet på klassifisering var at fra 6. juli i 2021 tok vi i bruk nye likninger for beregning av kjøttprosent i slaktegris ved bruk av Autofom og GP7. Som bakgrunn for disse likningene ble det dissekert 219 slakt hvor målet var å bestemme slaktenes kjøttprosent, hvor alle slaktene var målt med begge instrumenter. Likninga for GP7 ble tatt i bruk på alle slakterier i Norge. Autofom likninga ble tatt i bruk på Fatland Oslo. Denne likninga vil i fremtiden være gyldig ved andre slakterier som tar i bruk Autofom, forteller Morten Røe, fagsjef klassifisering.

Også i det foregående året preget korona arbeidet til klassifiseringskonsulentene. Det har vært perioder hvor tilgangen til slakteriene har vært begrenset. Klassifiseringskontrollen har derfor kun tidvis skjedd gjennom daglige statistikker, ved bruk av en ny bildedatabase og gjennom tilgang til slakteriene utenom arbeidstid. Til tross for dette har det vært et aktivt år hvor Animalia blant annet arrangerte oppstartskurs for 16 nye klassifiseringsaspiranter. Det var uventet mange, men svært gledelig med så mange nye aspiranter.

Forskningsprosjektet Meatcrafter som handlet om automatisk klassifisering av sau og lam ble avsluttet i 2021. I tilknytning til forskningsprosjektet startet vi i fjor med å teste ut lengdemåling av småfe parallelt med ordinære klassifisering. Formålet er å samle inn data, for så å vurdere om dette eventuelt på sikt kan danne grunnlaget for et nytt klassifiseringssystem.

Lammesesongen er også høysesong innen klassifisering. Animalia skal bidra til et jevnt og stabilt klassifiseringsnivå på alle slakteriene. Her spiller oppstartskursene på slakteriene en viktig rolle. 

Høsten 2021 innførte vi et system som på rein hvor klassifisørene fastsetter slaktenes fettgruppe, mens slaktets klasse regnes ut fra ei likning. Animalia mener dette systemet har fungert svært bra, også dokumentert gjennom tester gjort i sesongen. I tillegg har Animalia har i de siste syv sesongene fulgt opp klassifiseringen av reinsdyr.

Les mer om klassifisering: