Husdyrkontroller og Dyrehelseportalen

Parallelt med teknisk utvikling og lansering av ny funksjonalitet, var det medlemsvekst i alle husdyrkontroller i 2021

Få en rask innføring i Animalias husdyrkontroller (trykk midt i bilde for å starte videoen)

Fotograf

– I alle av Animalias husdyrkontroller pågår det kontinuerlig utvikling og forbedringsarbeid, og fjoråret var ikke noe unntak. Samtidig som vi leverer data til nye kilder, er det viktig å sikre at alle personvernhensyn blir ivaretatt på en best mulig måte. Blant annet har vi laget en innsynslogg der produsenter får oversikt over hvem som har vært inne og sett på besetningens data.  Innsynsloggen er lansert for alle husdyrkontrollene, forteller Marit Lystad, fagsjef husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen.

Storfekjøttkontrollen lanserte i 2021 et nytt system for livdyrattester. Dette innebærer at produsenter og veterinærer nå kan lage digitale egenerklæringer og veterinærattester for dyr som skal omsettes. Alle relevant data om besetningen og dyras helsestatus er tilgjengeliggjort i nye digitale versjoner av helseattestene. Slakteriene får også tilgang til denne informasjonen og kan ta det i bruk i deres systemer for livdyromsetning.

I Sauekontrollen er det lansert en ny funksjon hvor bonden kan gi eksterne tilgang til deler av dataen. Foreløpig er denne funksjonaliteten tilgjengelig for fôrplan, årsrapport og middetallsrapport. Dette er informasjon som for eksempel kan være relevant for rådgivere i fôrfirmaer eller Norsk Landbruksrådgivning. I tillegg ble det gjort mange mindre forbedringer i både app og webapplikasjon.

Ingris har lansert en toveis integrasjon med Dyrehelseportalen. Dette inkluderer også nye funksjoner for registrering og presentasjon av helsedata. Dette innebærer at alle husdyrkontroller i Animalia nå er integrert med Dyrehelseportalen og vi presenterer nå både veterinærens registreringer og bondens egenbehandlinger som matkjedeinformasjon. Prosjektet for fornying av purkeapplikasjonen går videre og har hatt løpende lanseringer gjennom året.

Dyrehelseportalen

I 2021 lanserte Dyrehelseportalen en nettside for matkjedeinformasjon for å dekke nye krav fra Mattilsynet. Nettsiden er primært et tilbud rettet mot slakterier som slakter mindre enn 1000 dyreenheter i året. Samtidig med lanseringen ble det aktiverte to-faktorautentisering ved pålogging for slakteribrukere og lokalt mattilsyn, dette for å forbedre sikkerheten.  Det har også blitt arbeidet mye med ny funksjonalitet som skal øke brukervennligheten i reisemodulen samt at en ny modul for seminteknikere er lansert.

Se også: