FoU og innovasjon

Animalia skal styrke anvendt forskning, bidra til god utdanning og koordinere bransjens FoU-prioriteringer.

Se video fra RoBUTCHER og Animalias bidrag i prosjektet (trykk midt i bilde for å starte avspilling).

Fotograf

Det er viktig at kjøtt- og eggbransjen er engasjert i relevant forskning og at man sikrer framtidig tilgang på kompetanse,. I tillegg til egne FoU-ressurser har vi en viktig rolle i å koble næringen til sentrale FoU-miljøer nasjonalt og internasjonalt, sier Ole Alvseike, fagdirektør FoU, innovasjon og mattrygghet.

I 2021 har Animalia engasjert seg i Norges forskningsråds dugnad rundt konkretisering av strategiske satsninger og systematisert og formidlet tematiske prioriteringer på vegne av bransjen til forskningsfondene i landbruket.

Animalias FoU-innsats er omfattende. Det internasjonale engasjementet øker blant gjennom strukturert EU-forankret nettverkssamarbeid rundt fremtidens kjøttkontroll (RIBMINS) og det store robotiseringsprosjektet RoBUTCHER.

I 2021 er Animalia prosjekteier åtte prosjekter, har prosjektledelse i ytterligere tre og inngår som partner i hele 33 prosjekter som fordeler over hele verdikjeden for kjøtt og egg. Det ble i fjor søkt om et prosjekt hvor Animalia er prosjekteier. I tillegg var det oppstart i tre prosjekter hvor Animalia er prosjekteier. Disse var Foreldrevelferd, Opprinnelse av norsk ull og Verdifull. To forskerstyrte prosjekter, Suscow og Limbo, startet i 2021 enten med støtte eller deltakelse fra Animalia.

Se også: