Oversikt over FoU-prosjekter

Animalia initierer, leder og deltar i en rekke FoU-prosjekter som har relevans for kjøtt- og eggbransjen. Nedenfor er det en samlet oversikt over alle prosjekter Animalia er med i.

ANIWEL – Realisation of animal welfare goals in Norways food sector
Finansiering Prosjekt type Periode
KPN NFR- Bionær 2014-2022
Eier Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Deltakere
Universitetet i Oslo UiO, Oslo Metropolitan University OsloMet/NIBR, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Universitet Sørøst-Norge USN, Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd ,
ARTIST - Anthelminthic Resistance in Sheep helminths
Finansiering Prosjekt type Periode
NMBU internship Animalia AS KPN (1) 2018-2024
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), National College of Veterinary Medicine (fr), Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd,
BlueMusselFeed – Nordic poultry feed made from ocean cleaning blue mussels
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR IPN-Pilot (2) 2022-2025
Eier Fiskå Mølle AS
Deltakere
Animalia AS- Råvare og foredling, Ocean Forest AS, Nortura SA, Seafood Innovation Cluster AS, Eide Fjordbruk AS, Norforsk AS,
Boars4all – Can boar production be beneficial for meat industy, breeding, farmers, animals, the planet and people?
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN (2) 2020-2024
Eier Nortura SA
Deltakere
Animalia AS - Råvare og foredling, Norsvin R&D AS,
BoviPar – Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN (1) 2018-2024
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Norwegian Antibodies AS NABAS, Animalia AS- Dyrehelse og dyrevelferd, Universiteit Gent UGent (bf), University of Prince Edward UPEI (is),
Bærekraftig norsk matsystem
Finansiering Prosjekt type Periode
Animalia AS - Bærekraftig produksjon og Kosthold, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK Oppdrag 2022-2023
Eier Animalia AS - Bærekraftig produksjon og Kosthold, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK
Deltakere
Høgskolen i Innlandet, Sveriges lantbruksuniversitet SLU , Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
CelleSau
Finansiering Prosjekt type Periode
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri Forprosjekt 2023-2025
Eier Norsk sau og geit (NSG)
Deltakere
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
Climate Smart Norwegian Sheep Production
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen Samarbeidsprosjekt 2018-2024
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Lethbridge Research Centre (ca), Norsk Sau og Geit NSG, Nortura SA, Norilia AS, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold,
CRC-3p – Processed foods and colorectal cancer: Effect of protein source, processing and dietary patterns
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KSP (5) 2023-2027
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Animalia AS - Råvare og foredling, Nortura SA, Grilstad AS, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Universitetet i Oslo UiO, Veterinærinstituttet, Nofima AS,
C02-bedøving gris; dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen, Omsetningsmidler Utredningsprosjekt 2019-2022
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
DIGINOSTICS - A novel diagnostic test for digital dermatitis in ruminants – Utvikling av metode for bedre diagnostikk av klauvsykdommen digital dermatitt hos storfe og sau
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN (2) 2018-2024
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, The University of Liverpool (uk), TINE Rådgiving, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Geno SA, Norsk Sau og Geit NSG,
Digispek – Digital lærende spekepølseprosess
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR - Bionær IPN (2) 2021-2025
Eier Nortura SA
Deltakere
Animalia AS - Råvare og foredling, SINTEF AS, Sintef Manufacturing AS, Rocketfarm AS, Høgskolen på Vestlandet (HVL) Sogn og Fjordane – Sogndal,
Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious foot disease threatening animal welfare
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2016-2022
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Geno SA, Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), Sveriges veterinärmedicinska anstalt SVA (se), Veterinærinstituttet,
Enduring growth! – Kvalitetsavvik i skinke
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2019-2022
Eier Animalia AS - Råvare og foredling
Deltakere
Nortura SA, Furuseth AS, Prima Jæren AS, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Grilstad AS, Fatland Jæren AS, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norsvin R&D AS, Fana Kjøtt AS, Midt-Norge Slakteri AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Veterinærinstituttet, Teknologisk Institut DMRI (dk), Max Rubner-Institut MRI (de) ,
EyeAM - Digital transformation of meat inspection
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN (2) 2022-2025
Eier Animalia AS – Mattrygghet
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Realtek NMBU, MEATS AS, Farm4Trade (it), Fatland Oslo AS, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Nortura SA,
Food Inspector - Novel tools to authenticate food qualities and food labeling of meat
Finansiering Prosjekt type Periode
NRF- Bionær IPN 2018-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Universitetet i Oslo UiO, University of Helsinki (fi), Max Rubner-Institut MRI (de), Institute for Bioprocessing and Analytical, Measurement Techniques IBA (de), Animalia AS - Råvare og foredling ,
Foods of Norway
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR SFI 2014-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Et stort konsortium av parter, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold ,
Foreldrevelferd
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN (2) 2020-2024
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Norsk Kylling AS, Nortura SA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Københavns Universitet KU (dk), Universität Bern UB (ch), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Lunds Universitet LU (se), Wageningen University & Research WUR (nl) ,
FOSIP - Visions and the consequences – analysing visions for Norwegian agriculture and its consequences for food security
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR KSP (5) 2022-2026
Eier Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Deltakere
Kyoto University KyotoY (jp), AgriAnalyse AS, Animalia - Bærekraftig produksjon og kosthold, Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Fôrutvikling AS, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK, Norges Bondelag, Norgesgruppen ASA, TINE SA, Spire,
GizMo – Improved gizzard health in turkeys: More research-based knowledge of gizzard-erosion and ulceration syndrome
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN (2) 2023-2026
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Universität Wien (at), Nortura SA, Aviagen Turkeys, Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd,
GoodAnimal – Animal Welfare for Sustainable Futures
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær Forskerprosjekt 2018-2022
Eier Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Oslo Metropolitan University OsloMet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk NORSØK, University of British Colombia (ca), University of Otago (nz), University of Waterloo (ca), Wageningen University & Research WUR (nl), University of Exeter (uk),
Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2017-2022
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se),
LIMBO: Evaluating emerging AMR threats and future capacity for action in Norwegian livestock agriculture
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR - Bedre Helse KSP (5) 2020-2024
Eier Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis
Deltakere
University of Nottingham (uk), Veterinærinstituttet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, Wageningen University & Research WUR (nl), Norsvin SA Trøndelag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd, TINE SA, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ,
LipidInflammaGenes
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær KPN 2017-2022
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Universitetet i Oslo UiO, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, The Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO (nl), Norsvin SA, Nortura SA, TINE SA, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund KLF, Grilstad AS, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold ,
ListComplex - Software for risikovurdering av Listeria i spiseklar mat
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2019-2023
Eier Animalia AS – Mattrygghet
Deltakere
Veterinærinstituttet, Fatland AS, Grilstad AS, Mills AS, BAMA Gruppen, Matbørsen AS, Salatmesteren AS,
LIVESTOCK – Sustainable Livestock Production
Finansiering Prosjekt type Periode
NRF- Bionær Forskerprosjekt 2018-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
NORSUS AS, Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Tine SA, Københavns Universitet KU (dk), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Aarhus Universitet AU (dk), Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold,
Magesekk hos gris – screening av magesekkslimhinneforandringer i den norske svinepopulasjonen 2024
Finansiering Prosjekt type Periode
Nortura SA KSP (5) 2024-2025
Eier Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Nortura SA,
MaeDetect – Forbedring av påvisning og diagnostisering av mædi på sau i Norge
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN (1) 2019-2024
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Norsk Sau og Geit NSG ,
MeaTable - Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2017-2022
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
SINTEF AS, RobotNorge AS, Tronrud Engineering AS, Animalia AS - Råvare og foredling, Nortura SA,
MethanePasture – Mitigating methane emissions from dairy and beef cattle through pasture grazing
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KSP (5) 2023-2027
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Agroscope (ch), Agri-Food (ca), Tine SA, Felleskjøpet Fôrutvikling AS, TYR, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold,
Moo-ve – Preparing Norwegian livestock against new threats: Implications og cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen Samarbeidsprosjekt 2023-2026
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Animalia AS- Dyrehelse ogdyrevelferd, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA (se),
Nanomalia – utvikling av sensitiv metode for påvisning av rød hønsemidd
Finansiering Prosjekt type Periode
Animalia AS Pilotprojekt 2021-2024
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd,
NewTools
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN (2) 2020-2025
Eier Folkehelseinstituttet
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Universitetet i Oslo UiO, Statistisk Sentralbyrå SSB, NORSUS AS, Illness Management & Recovery IMR-nettverket, Oslo Metropolitan University OsloMet, Tine SA, Nortura SA, BAMA Gruppen AS, Norgesmøllene AS, Felleskjøpet Agri AS, Mattilsynet, Helsedirektoratet, Landbruksdirektoratet, Framtiden i våre hender, EAT, Orkla ASA, Rema 1000 AS, Norgesgruppen ASA, Forbrukerrådet, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold ,
Norsvin fargemåling
Finansiering Prosjekt type Periode
RFFI RFFI 2022-2023
Eier Norsvin AS
Deltakere
Topigs Norsvinn, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Gjøvik NTNU, , Animalia AS - Råvare og foredling,
Norwegian Airways – improved sustainability and welfare in the cattle industry through reduction of respiratory disease and use of antimicrobials
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen Samarbeidsprosjekt 2019-2025
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Tine SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Geno SA, Missisippi State University MSU (us), Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA (se),
OBKLAS - objektiv klassifisering av slakt
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR Nærings- Phd 2020-2022
Eier Animalia AS - Råvare og foredling
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
OH-AMR-DIAG – Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR KSP (5) 2021-2026
Eier Høgskolen i Innlandet HINN
Deltakere
Universitet i Tromsø UiT, Harvard University (us), Oslo Universitetssykehus OUS, All India Institute of Medical Sciences AIIMS (in), TINE SA, Animalia AS - FoU, Klosser Innovasjon AS, Health Information Systems Programs HISP (in og lk), NCE Heidner Biocluster, European section of infections in Urology,
Pesti-Pig
Finansiering Prosjekt type Periode
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Stipendiat 2021-2024
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Norsvin SA, Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd,
Precision feeding of sows (PFOS)
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2016-2022
Eier Norsvin SA
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd,
Prepare Pig – Preparing the norwegian pig population for control og emerging and re-emerging diseases
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KSP (5) 2020-2024
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Københavns Universitet KU (dk), University of Edinburgh (uk), Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Norsvin SA,
Reinere kyllingslakt
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2018-2022
Eier Norsk Kylling AS
Deltakere
Animalia AS – Mattrygghet, Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Lilleborg AS, Felleskjøpet Agri SA, Labanalyser,
RIBMINS-CA18105 – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance
Finansiering Prosjekt type Periode
EU Cost Action Cost Action 2018-2023
Eier University of Novi Sad (rs)
Deltakere
Animalia AS – Mattrygghet er delprosjektleder for arbeidspakke 4 ,
RoButcher – A robust, flexible and scalable cognitive robotics platform
Finansiering Prosjekt type Periode
EU Horizon 2020 program Research and Innovation Arena (RIA) 2019-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Animalia, ByteMotion AB (se), Ciklum Group (ua), Óbuda University OU (hu), FACCSA (es), Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), NORSUS AS, RobotNorge AS, Max Rubner-Institut MRI (de),
Les mer om prosjektet
Saken er biff
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2017-2022
Eier Fatland Jæren AS
Deltakere
COOP Norge BA, Nofima AS, Animalia AS - Råvare og foredling,
SAUTO – Automatisk og objektiv klassifisering av sau
Finansiering Prosjekt type Periode
FFL/JA IPN (2) 2022-2026
Eier Animalia AS - Råvare og foredling
Deltakere
Nortura SA, MEATS AS, Fatland AS, Furuseth AS, SINTEF Digital AS, Nortura SA avd. Totalmarked,
SUSCOW – Animal health and pasture carbon dynamics in sustainability assessment of ruminant production systems
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KSP (5) 2020-2025
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Queen`s University Belfast QUBIS (uk), TINE SA, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og Kosthold, Nortura SA, TYR, Geno SA, Landbrukets Klimaselskap SA ,
TEiCON – Tools for Eimereria Control – Utvikling av verktøy for optimalisert kontroll av koksidose hos slaketkylling og kalkun, uten bruk av antimikrobielle midler
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN (1) 2019-2024
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Nortura SA, Den Stolte Hane AS, Norsk Kylling AS, Animalia AS- Dyrehelse og dyrevelferd, University of Guelph (ca), University of London (uk), University of Oxford (uk),
Velferdshøna - økt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2019-2022
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Toten Eggpakkeri AS, Den Stolte Hane AS, Jonas H Meling AS, Ytterøykylling AS, Københavns Universitet KU (dk), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), olish Academy of Sciences PAN (pl) ,
WelCow – Improving animal welfare in dairy herds by optimizing welfare assessment methods for continuous use by farmers - Bedre dyrevelferd i storfebesetninger
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN (1) 2019-2024
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Veterinærinstituttet, Norges Bondelag, Frøyland Gård, Universitetet i Oslo UiO, Universität Wien (at),