Go'mørning

Slutt på bruk av koksidiostatika i fôret for kalkun

God strøkvalitet er ekstra viktig for å lykkes med kalkunproduksjon uten bruk av koksidiostatika, noe som nå er blitt standard her til lands. Fotograf: Animalia / Thorbjørn Refsum

I 2017 startet fôrforsøk med kalkuner uten bruk av koksidiostatika. Utvalgte produsenter var med i forsøket som gav oppløftende resultater. Fra 2022 ble det standard å fôre all konvensjonell kalkun uten Monensin eller andre koksidiostatika.

Resultatene fra de første feltforsøkene viste at fôring av kalkun med fôr uten koksidiostatika var mulig. Det ble ikke registrert økning i sykdomsproblemer med antibiotikaforbruk. De første 50 flokkene i forsøkene hadde faktisk en noe redusert andel antibiotikabehandlinger sammenlignet med hele kalkunpopulasjonen.  

Forebygger tarmbetennelser 

Monensin har vært brukt som koksidiostatika i kalkunproduksjonen i Norge i mange år for å forebygge tarmbetennelser hos kalkun forårsaket av koksidier. Koksidier som kan fremkalle sykdom hos kalkun er til stede i miljøet i kalkunhus. De skilles ut med avføringen og finnes derfor først og fremst i strøet. Koksidiene ar avhengig av fuktighet i strøet for å bli infektive. God strøkvalitet og god tarmhelse er derfor viktig for å begrense antall koksidier i strøet og forebygge sykdom. 

I feltforsøket var det gode erfaringer med å fôre med musli eller knust fôr. Dette førte til at dyrene brukte lenger tid på å spise fôret uten at det gikk ut over produksjon eller helse. Kalkunene virket tilfredse. Ved skifte av fôr har det vist seg viktig å blande inn det nye fôret over tid slik at overgangen blir gradvis og god tarmflora opprettholdes. 

Krever nøye oppfølging

Skal man lykkes med koksidiostatikafri fôring må produsenten være interessert og følge flokken nøye. Det krever gode rengjørings- og desinfeksjonsrutiner, og miljøfaktorene for kalkunene må være så optimale som mulig. Spesielt bør man bestrebe seg på å holde strøet tørt og fint, bruke kråsstein for å stimulere fordøyelsen, tilsetning av probiotika (gode bakterier) i drikkevannet og sysselsettingstiltak for kalkunene som hakkesteiner, kråsstein, lucerne høy og tilførsel av nytt strø. 

Norge er oss bekjent det første land i verden som har klart å gjennomføre overgang til kalkunproduksjon uten bruk av koksidiostatika.