Go'mørning

God dyrevelferd er avhengig av samarbeid mellom bonde, næring og Mattilsynet

Torunn Knævelsrud er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Fotograf: Mattilsynet

- Skal vi sikre god velferd for svin, så er vi helt avhengige av at alle tar sin del av ansvaret. Det sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Torunn Knævelsrud er seksjonssjef for dyrevelferd hos Mattilsynet. Seksjonen har blant annet ansvar for å utvikle regelverk og styre tilsynet med dyrevelferd. Mattilsynet gjennomfører hvert år flere tusen tilsyn med dyr og jobber målbevisst for å finne de gårdene der sannsynligheten for alvorlige regelbrudd er størst.

Et viktig tiltak er dyrevelferdsprogrammet for svin. Programmet er utviklet av næringen selv og godkjent av Mattilsynet. Obligatorisk deltakelse og innhold i programmet ble forskriftsfestet i holdforskriften for svin av Landbruks- og matdepartementet 10. juni 2020.

Fra januar 2021 startet Mattilsynet i tillegg en kampanje med uvarslede tilsyn hos 600 svinebesetninger over hele landet. Dette er den største kartleggingen av velferden for svin som noen gang er gjort i Norge.

Fokus på kritiske punkter

- Tilsynskampanjen på svin ble planlagt etter at vi i 2017/2018 gjorde en del alvorlige funn i en lokal kampanje i Rogaland. Vi ønsket å vite om dette var representativt for hele landet. Kampanjen skulle opprinnelig gjelde slaktegris, men så kom Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» på NRK i 2019. Den skapte stor oppmerksomhet rundt velferden til purkebesetninger med grisunger, og vi utvidet kampanjen til å også omfatte disse besetningene, sier Knævelsrud.

Hun tror ikke at funnene i Brennpunkt-filmen er representativt for svinenæringen.

- Den viste forhold i fem forskjellige besetninger, tatt opp over flere år. Men det var eksempler på uakseptable holdninger og dyr som led. Tilsyn i 600 besetninger over en kort periode vil gi oss en helt annen bakgrunn for å si noe generelt om status, understreker seksjonssjefen.

Viktig innsats fra næringen

Dyrevelferdsprogrammet for gris er et viktig tiltak som hele næringen står bak. Programmet er unikt for Norge og vil være et viktig bidrag til å sikre god velferd for grisen, mener Knævelsrud.

- Er det store avvik, blir man kastet ut av programmet. Ser vi dyreholdere som ikke følger opp, er det grunnlag for risikobasert tilsyn fra vår side, sier seksjonssjefen.

Seksjonssjefen understreker imidlertid at det alltid er den enkelte bonde som har ansvaret for velferden for egne dyr.

- Mattilsynet kan ikke være over alt. God dyrevelferd handler derfor ikke bare om oppfølging av vedtak fra Mattilsynet. Det handler også om vilje, evne og kunnskap hos bonden, slik at regelverket blir oppfylt hele tiden, avslutter hun.