Go'mørning

Jobber aktivt med å sikre god dyrevelferd

Karin Marie Røhne er leder for Tilførsel og rådgivning i Nortura. Fotograf: Nortura

-Dyrevelferd er et av våre største konkurransefortrinn i Norge. Derfor er det viktig at vi står samlet som næring om godt husdyrhold, sier Karin Marie Røhne i Nortura.

-Den gode dyrevelferden er en viktig del av grunnlaget for at en får bedre betalt i Norge enn i andre land, sier Karin Marie Røhne. Hun er leder for Tilførsel og rådgivning i Nortura.

-Norturas svineprodusenter som ikke deltar i dyrevelferdsprogrammet, får trekk i pris. Nortura har i tillegg et internt avvikssystem for å fange opp besetninger som har risiko for dårlig dyrevelferd, forteller Røhne.

Opptatt av dyrevelferd

Hun opplever selv at Norturas medlemmer er opptatt av god dyrevelferd.

-Det er viktig for oss å jobbe med dette i det daglige, og at vi er gode på rådgivning på dette området. Vi skal kunne gi råd om reglene, men også hva du kan gjøre utover regelverket for å stadig utvikle dyrevelferden. Samtidig er vi avhengig av at vi har systemer for å dokumentere dyrevelferden. Dette er viktig overfor forbrukere og kundene våre, så vi ikke bare sier at norsk husdyrhold har god dyrevelferd, men at vi faktisk kan dokumentere dette, mener Nortura-lederen.

God dokumentasjon er vesentlig

Hun påpeker at bønder er som alle andre yrkesutøvere, det vil være variasjoner og avvik her som i andre næringer.

-For å sikre at avvik er færrest mulig, må vi ha gode systemer som fanger dette opp. Sånn sett er det den viktigste funksjonen til dyrevelferdsprogrammet å hjelpe bonden og oss som varemottakere å dokumentere dyrevelferden i norsk husdyrproduksjon. Når vi får spørsmål, eller blir angrepet av grupperinger som ikke ønsker hold av husdyr, er det veldig greit å kunne dokumentere at dyrevelferden i norsk husdyrproduksjon er gjennomgående god og at vi er gode til å fange opp avvik, sier Røhne.

Ikke «hokus pokus»

Dyrevelferdsprogrammene er relativt nye, og det vil være ting som kan forbedres, påpeker hun:

- Ut ifra at vi har hatt systemene så kort tid, vil jeg si de fungerer godt. Det er imidlertid flere systemer som skal snakke med hverandre, og her er det rom for forenklinger.

Hun sier at Nortura sin rolle som varemottaker er å sikre at bøndene deltar og etterlever regelverket, gi hjelp og rådgivning til god dyrevelferd ved avvik, og sørge for at det får økonomiske konsekvenser dersom man ikke lukker avvik. Røhne erfarer at bonden ønsker å levere på denne forventningen.

- Jeg vil gjerne gi honnør til svineprodusentene, det gikk hurtig å få et system på plass og jeg synes de har vært konstruktivt positive i denne prosessen. Vi kommer til å fortsette å jobbe med forbedringer og jeg tror de ser at det er med på å gi trygghet for dem også, avslutter hun.