Go'mørning

Nytt grunnkurs om dyretransport av firbeinte

Det nye digitale grunnkurset for dyrebilsjåfører som transporterer storfe, småfe og svin ble lansert i sommer. Fotograf: Animalia

For å møte bransjens behov for opplæring av dyretransportører, lanserte Animalia i sommer et digitalt grunnkurs for dyrebilsjåfører som transporterer storfe, småfe og svin. Tidligere har dette kurset vært et opplæringstilbud med en fysisk samling og digital eksamen.

— I kurset møter vi dyrebilsjåføren Tore, som vi følger gjennom en vanlig arbeidsdag. Kursdeltakeren løser oppgaver og utfordringer som han/hun møter i sin arbeidshverdag og lærer om gjeldende regelverk, dokumentasjonskrav, retningslinjer og beste praksis. I tillegg får deltakeren en innføring i hva han eller hun som sjåfør skal gjøre for å ivareta dyrevelferden før, under og etter transport, forteller Tone Sundhagen, fagsjef kurs og opplæring i Animalia.

Det vil ta 1-2 timer å gjennomføre det digitale kurset. I det tidsestimatet er også digital eksamen medregnet. Når deltakerne har bestått eksamen, vil kursbevis bli tilgjengelig på læringsplattformen – altså i nettportalen hvor kurset blir gjennomført.

— At kurset nå gjennomføres som e-læringskurs gjør gjennomføringen mer fleksibel og lettere tilgjengelig for alle som har behov for denne kunnskapen. Ikke minst er det effektivt siden man sparer reisetid, sier Sundhagen.

Oversikt og rolleforståelse

Kurset skal gi oversikt og rolleforståelse blant annet ved at sjåførens ansvar tydeliggjøres. Sjåføren får også et innblikk i hvordan jobben som gjøres i denne delen av verdikjeden henger sammen med bransjens omdømme.

Kurset og læringsmetodene som er brukt er valgt på bakgrunn av bransjens behov for opplæring i gjeldende regelverk i tillegg til tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere.

— Det er brukt vanlige utfordringer og hendelser som sjåføren møter i jobben som grunnlag for oppgavene som løses underveis. Dette gjør at deltakerne skal oppleve kursinnholdet som relevant og nyttig, forklarer Tone Sundhagen.

Nødavliving inngår i kurset

Det er et forskriftskrav om at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis fra Mattilsynet. Beitetransport er unntatt dette kravet. Kurset har også inkludert teoretisk opplæring i nødavliving, slik at deltakerne ikke behøver oppsøke slakteri for å kvalifisere til Mattilsynets kompetansebevis. Fysisk opplæring i nødavliving er en del av transportselskapenes internopplæring i samarbeid med slakteriet. Når det gjelder husdyrprodusentene som skal transportere egne dyr, så er nødavliving allerede en ferdighet som de bør beherske.

Grunnkurset om dyretransport for storfe, småfe og svin er tilgjengelig i kursbutikk, og koster kr. 7100,-. Det finner du på kursiden her