Go'mørning

Satser på digital fagformidling

Mens antall kursdeltakere på andre typer kurs er relativt stabilt, har antallet som har tatt e-læringskurs i regi av Animalia økt kraftig. Fotograf: Animalia

Flere fagformidlingsaktiviteter og opplæringstiltak de senere årene har blitt distribuert via digitale kanaler. Animalia har definert digital opplæring for å tilby nyttige kurs og opplæringstjenester som en strategisk satsing. 

- Gjennom flere års erfaring ser vi at digital opplæring er en god ressurs om den brukes riktig. Kursenes innhold, pedagogiske virkemidler og omfang må henge godt sammen og oppleves som tilpasset brukeren. Kursutvikling må også inkludere kartlegging av målgrupper for å kunne være sikker på å treffe med innhold og nivå på opplæringen, sier fagsjef for kurs og opplæring i Animalia, Tone Sundhagen.

Hun synes denne våren har vært svært interessant siden den har gitt de fleste av oss en lyninnføring i å bruke nettbaserte tilbud på flere måter og innenfor flere områder enn tidligere.

Kan konvertere fysiske kurs

Sundhagen mener at man bedre kan svare ut fremtidige krav om målrettet opplæring ved i større grad å rigge Animalias opplæringstilbud med digitale ressurser.

- Jeg tror flere kurs som i dag avholdes med fysiske samlinger også helt eller delvis kan digitaliseres for å kunne nå flere målgrupper og gjenbrukes til flere. Da kan vi utnytte læringsressursene i bransjen bedre. Det kan bidra til en mer vellykket innføring og gjennomføring av for eksempel kompetansekrav i forbindelse med dyrevelferdsprogrammer. Vi ser stor nytte av å blande ulike opplæringstiltak, understreker hun.

I løpet av de siste to årene har det kommet flere kompetansekrav. For å svare ut disse kravene har Animalia jobbet med å få godkjente kurs for å ha et tilbud til bonden. Økningen i kursdeltakere fra 2017 og fram til nå viser at disse tilbudene er tatt i bruk i hele landet.

Ressursbank og moduler

Animalia er i ferd med å etablere en ressursbank som kan møte behov i hele verdikjeden. Utvikling av ulike digitale moduler som settes sammen med animasjoner, video, interaktive oppgaver, innleveringsoppgaver, avsluttende tester og sertifiserende eksamen blir til korte eller lengre opplæringsprogram for definerte målgrupper.

Tone-Yvonne-Sundhagen-ANM-00668_500- Foto_Caroline_Roka_jpg.jpg

Fagsjef for kurs og opplæring, Tone Sundhagen, tror digitale ressurser brukt i ulike opplæringstiltak kan bidra til at bransjen bedre kan møte ulike kompetansekrav. Foto: Animlia/ Caroline Roka

-Vi i Animalia ser nytten av å samarbeide på tvers i verdikjeden for å ta i bruk fagkompetansen som finnes i dette arbeidet. Vi har investert i verktøy for å kunne designe, bygge og distribuere digital opplæring. Vi har et godt, tverrfaglig miljø for fagformidling, sier Sundhagen, men understreker at strategisk satsing og investeringer alene ikke gjør kurs og opplæring bedre:

-Flere aktører langs verdikjeden sitter med spesifikk fagkompetanse som i fellesskap kan videreutvikles og gi et bredere og bedre opplæringstilbud til bransjen. Dette kan gi muligheter til å sette godt og viktig faginnhold inn i et større opplæringssystem som kan møte behov i hele verdikjeden.