Go'mørning

Suksess med webinar

–Webinar er noe vi kommer til å fortsette med, men det kommer ikke til å erstatte samlingene vi har i Norsvinskolen, sier Målfrid Narum. Fotograf: Norsvin

Norsvin har lang erfaring med å gi faglig påfyll til svineprodusenter. Nå har de oppdaget enda en plattform for formidling. 

«Hei! Er opptatt i webinar», sto det i SMS-en fra Målfrid Narum. Nokså treffende, siden samtalen skulle handle om nettopp webinar. Litt senere var Målfrid på tråden for å fortelle hvordan Norsvin har løst faglig formidling under koronarestriksjonene.

–Koronaen ga oss et spark bak til å prøve noe nytt, sier Målfrid, som jobber som fagansvarlig i Norsvin.

Tradisjonelt har Norsvin gjennomført fysiske samlinger på Hamar eller i distriktene rundt sitt eget kursopplegg “Norsvinskolen”. Men under koronatiltakene måtte de tenke nytt.

Mange deltakere

–Aller først hadde vi i Norsvin årsmøte som Teams-møte med 60 deltakere, og det gikk kjempebra. Vi klarte til og med å gjennomføre en avstemming ved hjelp av surveymonkey, forteller Målfrid. Etter det vellykkede møtet har Norsvin gjennomført to åpne webinarer for produsenter og rådgivere og ett for medlemmer. Under webinarene har foredragsholdere delt presentasjoner, og det har vært åpnet for spørsmål fra deltakerne.

–Vi var spent på hvor mange som ville bli med, særlig siden det var midt i våronna i deler av landet, men vi arrangerte det på kveldstid og da ble faktisk 50-60 stykker med, sier en fornøyd fagsjef. Det siste webinaret ble gjennomført for Norsvins medlemmer og handlet om leddbetennelse hos spedgris. Hele 100 medlemmer logget seg på for å få med seg dette, og Målfrid konkluderer med at det har vært en suksess med webinar så langt.

Gode tilbakemeldinger

–Vi har fått positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt. Folk sparer både tid og penger ved å slippe å reise, men vi får jo ikke de samme gode diskusjonene, sier Målfrid.

Norsvin har til nå brukt digitale plattformer som Youtube, sosiale medier og egen nettside. Webinarer har gitt Norsvin enda en digital arena for formidling.

Fagansvarlig i Norsvin, Målfrid Narum, vil fortsette å arrangere webinarer framover. Men det vil ikke erstatte behovet for fysiske samlinger.