Go'mørning

Sauebønder samles rundt e-kurs

Kjell Åge Torsen, leder i Rogaland Sau og Geit, har vært med på å lage et eget opplegg rundt det digitale kurset «Dyrehelse og smittevern» slik at sauebøndene også hadde mulighet til å møtes og diskutere innholdet i tillegg til å gjennomføre kurset. Fotograf:

Rogaland Sau og Geit har tatt initiativ til felles e-kurs i samlinger der bønder kan stille spørsmål, møte andre og få et stabilt nettverk å logge på.

– Her i Rennesøy i 2010 måtte 36 saueprodusenter slakte ut alt på grunn av fotråte. Det viser hvor viktig det er med godt smittevern, sier sauebonde Kjell Åge Torsen, som også er leder i Rogaland Sau og Geit.

Kjell Åge ivrer for å øke kompetansen på sau og geit og har vært med å påvirke kurset i dyrehelse og smittevern. Mattilsynet krever at alle som ikke har agronomutdannelse tar kurset, som ligger tilgjengelig på Animalia sine nettsider.

E-kurset må gjennomføres individuelt, men i Rogaland har de lagt en faglig ramme rundt kursene.

Samarbeid med landbrukskontorene

– Vi ønsket å arrangere samlinger i samarbeid med de lokale landbrukskontorene, der folk kunne møtes og ta e-kurs. En av grunnene er faktisk at en del saueprodusenter sliter med nettdekningen, forteller Kjell Åge.

Lokallagene har dermed invitert sauebønder til felles e-kurs der fagpersoner fra Animalia og Mattilsynet har vært til stede. Under samlingene kan folk stille spørsmål, få hjelp til pålogging og treffe andre.

– Jeg synes innholdet i kurset er fint, du får med deg både de nystartede og de som har drevet en stund, sier Kjell Åge.

For mange systemer

Han har forståelse for kompetansekravene i landbruket og synes tiltak som øker kompetansen på dyr og dyrehelse er positivt. Men han skulle ønske at kursene kunne vært samlet på måte som gjør det enklere for bonden.

–Mange medlemmer synes det er mange systemer med føring og notering. Først skal du ha KSL og så e-kurs. Det kunne være en idé om alt lå under KSL, avslutter Kjell Åge Torsen.