Fortsatt nedgang i kjøttprosent for slaktegris

Nedgangen i kjøttprosenten for gris ser ut til å fortsette. Gjennomsnittlig kjøttprosent i 2023 er lavere enn i 2022. I tillegg har vi hatt en sakte nedadgående trend hittil i år. De siste oppdateringene viser at kjøttprosenten har gått kontinuerlig ned siden uke 26.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Det normale hittil i år har vært noen svingninger opp og ned, men i de siste ukene peker tallene ned uke for uke. Tallene for nedgangen per uke er ikke spesielt store, men trenden synes å være systematisk.

middel kjøttprosent.png

Dette skjer til tross for at vi i samme tidsrom har en vektnedgang. Fra uke 27 til 31 har slaktevektene gått ned med 1 kg, fra 84,2 til 83.2 kg.
slaktervekt.png

Det normale ved en vektnedgang er at vi får en oppgang i slaktene sin kjøttprosent, siden det eksisterer en negativ korrelasjon (samvariasjon) på ca. -0,3. Korrelasjoner varierer mellom -1 og +1.

Slaktenes kjøttprosent har hittil i år variert med en halv prosentenhet, fra 60,8 på det høyeste og ned til noe under 60,3 %. Animalia må presisere at vi ikke sitter på den direkte kunnskapen om årsaken til at dette skjer.