Aktuelt fra Mattrygghet

22.02.2024

Campylobacter-smitte i kyllingflokker i 2023

«Handlingsplanen mot Campylobacter» har oppsummert smittetallene for 2023. Smittetallet i fjor ble 6,1 % av 2106 kyllingflokker som ble testet, melder Mattilsynet. Dette er en liten økning siden i fjor.

30.10.2023

Her er ListWare - den digitale holdbarhetskalkulatoren

Animalia lanserer ListWare holdbarhetskalkulator – et web-verktøy for matprodusenter av spiseklare produkter.

17.04.2023

Sluttseminar for prosjekt Reinere kyllingslakt 13.juni

IPN-prosjektet Reinere kyllingslakt ble avsluttet ved årsskiftet 2022 og det vil bli arrangert et sluttseminar om prosjektresultater og andre relevante tema den 13.juni 2023 hos Norsk Kylling på Orkanger.

04.01.2023

Mattilsynet opphever vedtaket om å endre metode for uttak av mage/tarm ved 5 slakterier

Felles forståelse og håndtering av EU-regelverket innenfor EU/EØS trekkes fram som det viktigste punktet når Mattilsynet nå opphever vedtaket om å endre metode for uttak av mage/tarm.

15.12.2022

Oppgradering av bransjeretningslinje for trygge spekevarer

Kjøttbransjen har gått sammen om en felles bransjeretningslinje for å sikre trygge spekevarer. Bransjeretningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.