Aktuelt fra Mattrygghet

17.10.2022

Godkjenning av grovvask av sager og utstyr brukt mellom dyrearter

Kryssforurensing mellom ulike dyrearter skal unngås, fastslår hygieneregelverket, og Mattilsynet har påpekt at sager og produksjonsutstyr må vaskes mellom nedskjæring av ulike dyrearter. Nå har Mattilsynet presisert krav for tilstrekkelig grovvask.

30.03.2022

Oppgradering av Bransjeretningslinje for hygienisk råvare

Gjennom en felles bransjeretningslinje for beste praksis, har hele kjøttbransjen gått sammen om en felles standard for å sikre mattryggheten for kjøtt og tolke regelverket likt. Den 10 år gamle retningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.

24.08.2021

ListWare-prosjektet sin holdbarhetsmodell er vitenskapelig akseptert

Omfattende vekstforsøk med Listeria i roastbiff og utarbeidelse av en regresjonsmodell for beregning av veksthastighet og dermed produktholdbarhet, er beskrevet i en artikkel som nå er publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

29.06.2020

Ser på slaktehygiene hos småfe

Forskningsprosjektet Risk Based Meat Inspection and intergrated meat safety assurance (RIBMINS) er et COST Action finansiert prosjekt som har som målsetning å kombinere og styrke europeiske forskningsinitiativ vedrørende moderne kjøttkontroll-systemer

29.06.2020

Nytt prosesshygienekrav for Campylobacter innføres i Norge

Det innføres nå krav til overvåking av Campylobacter hos kyllingslakt i slakteriene.