Aktuelt fra Mattrygghet

18.03.2021

Skitne slaktedyr

Dyr som har reine huder eller skinn ved slakting, er enklere å slakte hygienisk godt og gir mindre forurensing og bakterier på kjøttet enn dyr med skitne huder eller skinn. Det samme gjelder for klipte sauer. Lang ull gjør at skinnet blir stivere og det krenger lett inn på kjøttet under flåing, noe som gir forurensing på slaktoverflaten. Lang ull er også vanskelig å skjære gjennom for slakterne. Derfor er det viktig for mattryggheten med reine dyr til slakt.

19.12.2018

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Januar 2019 vil det avholdes kurs tre steder i landet for bedømming av skitne slaktedyr.

06.03.2018

Resulatater fra Hygenea-prosjektet

HYGENEA-prosjektet er nå ved veis ende og avsluttet med en temadag på slaktehygiene for storfe og småfe i april 2018.

23.10.2017

Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid ble arrangert 20. oktober

Målet med seminaret var å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

29.03.2017

Campylobacteriose topper sykdomslista i Europa og norsk mat er fortsatt trygg

Zoonose-rapporten fra EFSA og Europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning (ECDC) for 2011 viser at Campylobacteriose fortsatt står på toppen av lista over humane sykdomstilfeller i Europa, fulgt av salmonellose på andreplass, selv om tilfellene av salmonellose fortsatt -reduseres.