Aktuelt fra Mattrygghet

29.03.2017

Ekstra prøvetaking for slaktehygiene småfe høst 2014

Prøvetaking i slakteriene i uke 38-44. Benytt felles metode, slik at resultatene er sammenlignbare. Det skal bære samleprøver fra 5 kalde slakt.

29.03.2017

Slaktehygiene i USA og EU

På kjøttforskerkongressen i ICoMST 2014 presenterte en amerikansk og en irsk forsker hvordan det arbeides med slaktehygiene og mattrygghet i deres hjemland. De to foredragene viste tydelig forskjellen mellom amerikansk og europeisk tenkemåte i kampen for tryggere storfekjøtt til forbrukerne.

31.07.2017

Vil optimalisere fjørfe-slaktehygienen

Alle norske fjørfeslakterier har gått sammen om prosjektet "Optimalisering av fjørfe-slaktehygiene". Målet er å forbedre slaktehygienen og finne kostnadseffektive tiltak for å optimalisere den hygieniske kvaliteten til ferske kyllingprodukter.

31.07.2017

ESA-rapport: Campylobacter-bekjempelsen i Norge er effektiv

I juni 2016 gjennomførte ESA en "fact-finding mission" i den norske fjørfenæringen. Målet var å finne ut hvordan forebygging og bekjempelse av Campylobacter utføres hos norske fjørfe, og om det er noe å lære for andre europeiske land. ESA konkluderer med at vår nasjonale handlingsplan mot Campylobacter er effektiv. 

31.07.2017

De første resultatene fra Hygeneas slakteriturné

I januar 2016 startet Hygenea-prosjektets «slakteriturné». Målet med turnéen har vært å gjennomføre en grunnstudie av hygienen i utvalgte europeiske slakteri.