Aktuelt fra Mattrygghet

29.03.2017

Hygiene og økonomiske analyser i Patodyn

Prosjektnavnet "Patodyn" er forkortelse for patogene (sykdomsfremkallende) bakteriers dynamikk langs verdikjeden. Hovedfokus er på slaktehygiene for storfe og sau. Prosjektet startet opp i 2012 og avsluttes i slutten av mai 2015. Animalia er prosjekteier og samarbeider med Fatland AS, KLF, Nortura SA, NMBU Adamstua (tidligere Veterinærhøgskolen), Nofima, Handelshøyskolen ved NMBU Ås og universitetet i Leon i Spania. Prosjektet har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet (FFL/JA), Omsetningsrådet, KLF, Nortura og NHO Mat og Landbruk.

29.03.2017

Listeria-veiledere

I prosjektet «Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter» er det utarbeidet tre veiledere til hjelp for bedrifter som produserer spiseklare kjøttprodukter.

29.03.2017

Melkesyre-desinfeksjon av storfeslakt

EU har tidligere vært svært restriktiv til dekontaminering av slakteskrotter, enten det gjelder bruk av varmt vann eller kjemiske midler. Men nylig vedtok EU-kommisjonen en ny forordning om frivillig bruk av melkesyre til overflatedesinfeksjon av slakteskrotter fra storfe. Formålet er å redusere mikrobiologisk overflateforurensning av storfeslakt. Mattilsynet gjennomfører en høring av endringsutkastet i forskriften.