Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid ble arrangert 20. oktober

Målet med seminaret var å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

Arrangører for seminaret var NMBU Veterinærhøyskolen, Forsvarets forskningsinstitutt FFI og Animalia. Rundt 70 deltagere hadde funnet veien til seminaret, fra forsvaret, tollvesenet, departementer, mattilsyn, ulike deler av landbruket og matprodusenter, for å nevne noen.

Matforsvar er beredskap mot matsvindel, terror og juks som bruker mat for økonomisk eller politisk vinning. Sårbarheten vår har økt og vi er mer avhengig av import og at andre kontrollerer maten vår. Strømforsyningen er ofte et kritisk punkt. ASKO fortalte om brann i et fryselager som skapte store utfordringer for dem. Matsvindel og matkriminalitet er ikke definert i vårt lovverk, hverken i Norge eller EU, fortalte Mattilsynet. Det anbefales matproduserende bedrifter å lage analyse for trusler og sårbarhet (TACCP og VACCP), slik at man begynner å tenke beredskap, sa Mette Juberg i KLF.