Resulatater fra Hygenea-prosjektet

HYGENEA-prosjektet er nå ved veis ende og avsluttet med en temadag på slaktehygiene for storfe og småfe i april 2018.

Hygenea var et treårig prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet skal bidra til at målrettet jobbing med slaktehygiene gir maksimal mattrygghet.

Hovedmålet med Hygenea er å sikre at investeringer og målrettet jobbing skal gi maksimal mattrygghet. En forutsetning er risikobasert objektiv vurdering av hygienen for å kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

En slik risikokategorisering vil kunne brukes av slakteriene som dokumentasjon og benchmarking mot nye og eksisterende markeder og av EFSA og nasjonale matmyndigheter som en indikasjon på relativ hygiene hos de forskjellige slakteriene.

Les mer om prosjektet og resultatene i denne artikkelen fra Go´mørning nr.1 2018