Animalsk viktig for selvforsyningsgraden

Selvforsyningsgraden er et mål på hvor mye av det vi spiser til enhver tid som er norskprodusert, og måles på energinivå. 

Selvforsyningsgraden ligger på ca. 47 prosent, men varierer fra år til år avhengig av avlingene og omfanget av grensehandel. Det betyr at litt over halvparten av det vi spiser er importert.

For meieri, kjøtt og egg er vi stort sett selvforsynte med en selvforsyningsgrad på over 90 prosent inkludert grensehandelen. For vegetabilske varer har vi betydelig lavere norskandel, med unntak av potet som ligger på rundt 75 prosent, grønnsaker som ligger på rundt 50 prosent og korn som ligger på ca. 30 prosent.

Matvaregruppe 

Energiinntak i % 

Norskandel i % 

Korn og kornprodukter 

28 

32 

Sukker 

10 

1 

Plantefett 

7 

0 

Kakao, nøtter, belgvekster 

6 

0 

Potet 

4 

75 

Frukt og nær 

4 

6 

Grønnsaker 

2 

48 

Grensehandel 

1 

0 

Vegetabilsk totalt 

62 

21 

Meieri 

20 

92 

Kjøtt 

13 

92 

Egg 

1 

99 

Fisk 

2 

80 

Grensehandel 

1 

0 

Animalsk totalt 

37 

88 

Totalt 

100 

47 

Tabell: Energiintak og norskandel for ulike matvaregrupper (gjennomsnitt fra 2020-2022). Kilde: Utviklingen i norsk kosthold 2022 og beregninger utført av Animalia.

Matvarer fra animalske kilder (meieri, kjøtt, egg og fisk) utgjør ca. 37 prosent av kaloriene vi får i oss, og knappe 90 prosent av dette er produsert i Norge. På den annen side er om lag 62 prosent av kaloriene vi spiser fra vegetabilske produkter, men av dette er bare ca. 1/5 produsert i Norge.

Som et gjennomsnitt over 3 år (2020-2022) ligger selvforsyningsgraden på ca. 47 prosent inklusive grensehandel. Om lag 82 prosent av den totale fôrrasjonen til alle landbaserte husdyr samlet sett er norskprodusert, mens 18 prosent er basert på importerte råvarer. Korrigerer man for denne importen går selvforsyningsgraden ned til ca. 39 prosent.