Animalsk viktig for selvforsyningsgraden

Selvforsyningsgraden er et mål på hvor mye av det vi spiser til enhver tid som er norskprodusert, og måles på energinivå. I dag har vi en selvforsyningsgrad på mellom 35 og 50 prosent, avhengig av avlingene, omfanget av grensehandel og om man korrigerer for import av fôr eller ikke.

For meieri, kjøtt og egg er vi stort sett selvforsynte med en selvforsyningsgrad på rundt 90 prosent inkludert grensehandelen. For vegetabilske varer har vi betydelig lavere norskandeler, med unntak av potet som ligger på rundt 75 prosent, grønnsaker som ligger på rundt 50 prosent og korn som ligger på ca. 30 prosent.

Matvaregruppe

Energiinntak i prosent

Norskandel i prosent

Andel av den nasjonale selvforsyningen i prosent

Korn og kornprodukter

29

32

19

Potet

4

72

6

Grønnsaker, frukt og bær

6

19

2

Plantefett

9

1

0

Sukker

10

1

0

Belgvekster, nøtter, kakao

6

0

0

Vegetabilsk totalt inkl. grensehandel

62

21

28

Meieri

21

93

40

Kjøtt

13

92

26

Egg

2

99

3

Fisk

2

80

3

Animalsk totalt inkl. grensehandel

37

90

72

Totalt

100

47

100

Kilde: Utviklingen i norsk kosthold 2021 og egne beregninger. Foreløpige tall for 2020.

Matvarer fra landbasert husdyrproduksjon (kjøtt, egg og meieriprodukter) utgjorde i 2020 ca. 36 prosent av kaloriene vi fikk i oss, men stod for cirka 69 prosent av den nasjonale matforsyningen målt i energi. På den annen side var om lag 62 prosent av kaloriene vi spiste fra vegetabilske produkter, men disse utgjorde bare ca. 28 prosent av den norske selvforsyningen. Til sammenligning stod fisk og sjømat for ca. 3 prosent av den norske selvforsyningen.

Selvforsyningsgraden i 2020 lå på ca. 47 prosent inklusive grensehandel. Om lag 82 prosent av den totale fôrrasjonen til alle landbaserte husdyr samlet sett er norskprodusert, mens 18 prosent er basert på importerte råvarer. Korrigerer man for denne importen går selvforsyningsgraden ned til ca. 41 prosent, og den landbaserte husdyrproduksjonens andel av den nasjonale selvforsyningen reduseres fra cirka 69 prosent til 57 prosent.

Litt over halvparten, ca. 53 prosent, av det vi spiste i 2020 var importert. Mesteparten av det vi importerer er vegetabilske produkter, og av nevnte 53 prosent utgjorde 49 prosent vegetabilske varer og ca. 4 prosent var animalske.