Plukking av fjørfe

Før fjørfe kan slaktes, må de overføres fra huset til transportmoduler, som kan lastes på vogntog og kjøres inn til slakteriet for bedøving og avlivning. Arbeidet med å løfte og bære fuglene, samt plassere dem i transportmodulene kalles plukking.

Videoen viser plukking av fjørfe

Fotograf Animalia

Dette kan gjøres med maskin eller manuelt. Majoriteten av all fjørfeplukking i Norge foregår manuelt med team på 4-6 personer. Dette er en tung fysisk jobb, som hovedsakelig foregår om natten i dempet belysning, for å stresse fuglene minst mulig.

Et stort norsk forskningsprosjekt, avsluttet i 2017, avdekket at plukkeprosessen kan være en utfordring for dyrenes velferd. For å minimere skaderisikoen og belastningen på dyrene, er det svært viktig med korrekt og skånsom dyrehåndtering. For å sikre dyrenes velferd i denne kritiske fasen, er fjørfenæringen, i regi av Animalia, i gang med å oppdatere og videreutvikle opplæringsprogrammet for plukkerpersonell. Opplæringsprogrammet vil bestå av flere deler, blant annet en e-læringsmodul, fysiske samlinger, enkle ett-punktsleksjoner og animasjoner.

Animasjonene er enkle, korte og språkløse. Målgruppen er nye plukkere og vikarer, som kan se filmene på et nettbrett eller telefon i bilen på vei til plukkingen. Animalia har utarbeidet tre animasjoner, her satt sammen til en, som tar for seg plukkemetode, dyrehåndtering og korrekt avlivning av syke og skadde dyr underveis i plukkingen. Målet er å øke bevisstheten rundt dyrenes velferd i forbindelse med plukking.