Velferdsportal sau

Velferdsportal sau (VPsau) er den digitale plattformen til Dyrevelferdsprogrammet for sau. Både produsenter, veterinærer og rådgivere kan logge inn i systemet. 

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for sau skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske sauebesetninger. Dette skal skje gjennom kursdeltakelse, og jevnlige veterinærbesøk hvor man i samarbeid finner forbedringsområder.  

Det er i første omgang de med mer enn 30 dyr (ved telledato 1. mars foregående år) som innrulleres i DVP sau. Tidspunkt for innrullering vil være avhengig av siste siffer i DyreholdsID. Ved innrullering får man en e-post og/eller SMS om dette, og fristen for å gjennomføre kurs og første veterinærbesøk vil være ca. 4 mnd. frem i tid.

Du kan lese mer om DVP sau her

Innrullert i DVP sau - hva nå?

Når du er innrullert skal du innen fristen gjennomføre kurs og ditt første veteriærbesøk. Du kan logge inn i Velferdsportal sau for å få oversikt over din status, kjøpe/gjennomføre kurs og opprette avtale med veterinær. 

Logg inn i Velferdsportal sau her

Her finner du en veiledning, steg-for-steg.