Dyrevelferdsprogrammet for storfe - mange er godt i gang!

I januar ble dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert sammen med den tilhørende digitale plattformen Velferdsportal storfe (VPstorfe). Alle produsenter som søker produksjonstilskudd for mer enn 10 storfe skal innrulleres i programmet puljevis innen mai 2023.

Første pulje (ca. 2300 produsenter) ble innrullert i januar ved at de har fått frist for å gjennomføre besøk innen 1. april 2022. Les mer om DVP storfe her.

Så langt har 43 prosent av de innrullerte produsentene logget inn i VPstorfe, og 33 prosent har opprettet avtale med en veterinær. Snart har 200 av produsentene også gjennomført første besøk. Dette er veldig positive tall som viser at mange allerede er godt i gang med DVP storfe.

Det er også mange av de som ikke er innrullert enda som har “tjuvstartet” og kommet i gang med innlogging, avtaler og besøk. Dette er også veldig positivt, og det er ikke noe i veien med å være tidlig ute.

Usikker på når og hvordan du kommer i gang?

Du finner mer praktisk info her.

Eventuelle spørsmål kan også rettes til brukerstøtte:
E-post: vpstorfe@animalia.no
Tlf: 91171050 (man, ons, fre kl. 10-15)