Utegris i Helsegrissystemet

Dersom du holder utegris går det fint å bruke Helsegrissystemet. Selv om Helsegris er tilpasset konvensjonelle innendørsbesetninger, kan dette overføres til hold av gris ute.

Velferdsgrisstatusen er den avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. En godkjent status betyr at du oppfyller kravene i Dyrevelferdsprogrammet og at du dermed unngår trekk på 0,50 kr per kg slakt som du leverer.

Dyreholdet

Når du registrerer en profil i Helsegris, skal du oppgi et dyrehold. I dyreholdet definerer du alle områder med gris, smittesluse(r) og avdelinger. Dersom du holder gris samlet på et område, kan du føre opp dette området som ett område. Dersom grisene holdes på flere adskilte plasser, blir det flere områder. Noen holder grisene inne en del av tiden. Da defineres fjøset som ett hus og uteområdene som uteområder. Definer smitteslusen din. Til slutt skal du oppgi avdelinger, som kan defineres som innhegninger for grupper av griser på gården din. Før deretter opp dyregruppene som tilhører innhegningene. Alle dyregrupper til din besetningstype må føres opp.

Statuser

Sammen med veterinæren skal du føre en besetningsjournal. Det er viktig at både produsentdelen og veterinærdelen fylles ut og at både produsent og veterinær godkjenner hverandres del.

Velferdsgrisstatusen er den avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. Følgende krav ligger i Velferdsgris:

  • Rådgivingsbesøk av veterinær iht. kravene i Dyrevelferdsprogrammet
  • Besetningsgjennomgang og utfylling av besetningsrapport i Helsegrissystemet som oppfyller krav til velferd og miljø.

Ofte stilte spørsmål

Må småskala utegrisproduksjon være med i Helsegrissystemet?

Alle som slakter 10 eller flere gris i året, eller har avlspurke er pliktet å være med i Dyrevelferdsprogrammet og dermed Helsegrissystemet.

Kan utegris oppnå godkjent Helsegrisstatus og Velferdsgrisstatus?

Utegris kan oppnå både godkjent Helsegrisstatus og Velferdsgrisstatus. Godkjent Helsegrisstatus gir godkjent KSL sjekkliste 8 svin. Utegrisprodusenter får ikke helsegristillegg ved salg av smågris uavhengig av status.

Hva slags krav er det til smittesluse for utegris?

Ifølge forskriften skal alle som driver næringsrettet dyrehold ha en funksjonell smittesluse. Smittesluse defineres som et sted som er delt i tydelige soner der personer kan sluses inn og ut av området der dyrene holdes. I smitteslusa skal personer kunne rengjøre hender og medbragt utstyr, skifte fottøy og klær eller ta på overtrekkstøy. Smitteslusen behøver ikke å være i direkte tilknytning til inngang til dyrene, men det må defineres hva som er ren og uren sone på gårdsplassen.

Hvilke krav gjelder for smittevern for utegris?

Smittevern er viktig hos utegris som hos konvensjonell gris. Det er viktig at det opprettes en smittevernplan, og etableres rutiner for skadedyrbekjempelse. Selv om det er utegris kan det gjøres tiltak for å minske risken av skadedyr, spesielt rundt fôr og fôroppbevaring. Å føre besøkslogg så langt det lar seg gjøre, rengjøring av utstyr, og menneske- og transportflyt på gårdsplassen er viktige smitteverntiltak.

Hvilke krav er det til inn- og utlasting for utegris?

Riktig forhold for dyrene ved inn- og utlasting har samme krav til inne og utegris. Grisen skal være skjermet og kunne stå i le av vær og vind. Inn- og utlasting av slakte- og / eller livdyr skal foregå på en sikker måte. Området skal være hensiktsmessig utformet slik at det er lett å komme til, lett å drive dyr, sklisikkert, plan utlasting til bil, dyrebilsjåfør skal ikke trenge å være i kontakt med besetningen