Utegris i Helsegrissystemet

Dersom du holder utegris går det fint å bruke Helsegrissystemet. Selv om Helsegris er tilpasset konvensjonelle innendørsbesetninger, kan dette overføres til hold av gris ute.

Velferdsgrisstatusen er den avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. En godkjent status betyr at du oppfyller kravene i Dyrevelferdsprogrammet og at du dermed unngår trekk på 0,50 kr per kg slakt som du leverer.

Dyreholdet

Når du registrerer en profil i Helsegris, skal du oppgi et dyrehold. I dyreholdet definerer du alle hus med gris, smittesluse(r) og avdelinger. Dersom du holder gris samlet på et område, kan du føre opp dette området som ett hus. Dersom grisene holdes på flere avskilte plasser blir det flere hus. Noen holder grisene inne en del av tiden. Da defineres fjøset som ett hus og uteområdene som andre hus. Definer smitteslusen din. Til slutt skal du oppgi avdelinger, som kan defineres som innhegninger for grupper av griser på gården din. Før deretter opp dyregruppene som tilhører innhegningene. Alle dyregrupper til din besetningstype må føres opp.

Statuser

Sammen med veterinæren skal du føre en besetningsjournal. Det er viktig at både produsentdelen og veterinærdelen fylles ut og at både produsent og veterinær godkjenner hverandres del.

Velferdsgrisstatusen er den avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. Følgende krav ligger i Velferdsgris:

  • Rådgivingsbesøk av veterinær iht. kravene i Dyrevelferdsprogrammet
  • Besetningsgjennomgang og utfylling av besetningsrapport i Helsegrissystemet som oppfyller krav til velferd og miljø.

Som utegrisprodusent vil du som regel ikke få godkjent Helsegrisstatus pga. manglende smittebeskyttelse. Denne statusen regulerer Helsegristillegget ved salg av smågris til en annen besetning.

En tilpasning av Helsegrissystemet for utegrisbesetninger er planlagt i løpet av høsten.