Aktuelt

03.04.2020

Effektiv e-læring og digitale muligheter

Animalia har de siste årene satset på digital tilrettelegging av kurs og opplæring. Dermed kan vi bidra til fleksibel og målrettet opplæring der det er behov i bransjen også i denne spesielle koronasituasjonen.

02.04.2020

Dyrevelferden skal ivaretas – også nå

Å arbeide for god dyrevelferd har svært høy prioritet i husdyrnæringa. Det arbeidet er ikke mindre viktig nå når koronaviruset preger hverdagen vår.

27.03.2020

Nå er skjerpede hygienerutiner ekstra viktige!

Alminnelig godt smittevern og gode hygienerutiner skal i det daglige være tilstrekkelig til å forebygge smitte av dyresjukdom fra gård til gård.

24.03.2020

Hva betyr Klimakur 2030 for norsk matproduksjon?

I januar i år lanserte Miljødirektoratet rapporten «Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030». 12. mars arrangerte Animalia og MatPrat et digitalt seminar for å belyse hva rapporten kan bety for norsk jordbruk.

19.03.2020

Koronavirus og dyr i Norge

Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at koronaviruset som nå sprer seg blant mennesker per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker.