Aktuelt

24.05.2019

Ny smittsom klauvsjukdom påvist hos sau i Sverige

Smittsom digital dermatitt er en alvorlig sjukdom som er godt kjent i Storbritannia. I Sverige er den nå påvist i én besetning med symptomer to år på rad.

29.04.2019

Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens; effekt gjennom hele verdikjeden

Resultatene fra tiltakene i planen viser effekt gjennom hele verdikjeden. Målet om reduksjon av resistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon er nådd og fremover er det viktigste å overvåke og bevare den gunstige situasjonen.

27.03.2019

Nytt opplæringsprogram om klauvhelse og klauvskjæring

Animalia er i gang med å utvikle et modulbasert opplæringsprogram. Programmet skal basere seg på e-læring, videoleksjoner, instruksjonsvideoer og praktiske kurs for alle som jobber med eller har interesse for klauvhelse hos storfe.

22.03.2019

Status for klassifisering med lengdemåling for storfe

Klassifisering med lengdemåling ble innført som ny klassifiseringsmetode for storfe fra 7. januar 2019. Over 62 000 storfeslakt er klassifisert ved hjelp av ny metode i tidsrommet 7. januar-19. mars 2019.

19.03.2019

Køyre- og kviletid – har du nok folk?

Det er lite håp om at dyretransportnæringa vil få unntak frå regelverket om køyre- og kviletid. Ei stor utfordring blir å finne nok sjåførar til den intensive haustsesongen. Tre fjerdedelar av slaktegrisen har mindre enn 50 km til slakteriet, så mange vil merke mindre til dei nye krava.